Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Zrušení povinnosti nosit roušku (respirátor) ve škole

Od 14. 3. 2022 se ruší mimo jiné povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek. Nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. 

Upozorňujeme, že povinnost nosit ochranný prostředek dále zůstává v prostředcích veřejné dopravy - pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek.

Výše popsaná Informace.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 14. 3. 2022.