Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Dejme dětem další šanci

Od 1. 8. 2017 do 31. 5. 2019 realizovala naše škola projekt Dejme dětem další šanci s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005249, v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.


Výzva měl za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Pro podporu společného vzdělávání výzva umožnila realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabídla vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožnila vzájemné učení škol a pedagogů a personální podporu škol. 
V období dvou let byly realizovány šablony:
II./1.1 Školní asistent
II./2.1 DVPP
II./2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů
II./2.11 Tandemová výuka
II./2.12 CLIL ve výuce
II./2.13 Nové metody ve výuce
II./2.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Projekt byl úspěšně zrealizován ve všech plánovaných bodech. Po jeho ukončení navazujeme realizací projektu Dejme dětem další šanci II.