Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Dejme dětem další šanci III

Od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022 realizovala naše škola projekt Dejme dětem další šanci III s reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020508 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III. Dotace byla poskytnuta z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Poskytovatelem dotace bylo MŠMT. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Cílem výzvy byl rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity byly zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

Text výzvy je dostupný zde.

V rámci projektu byly na naší škole realizovány šablony:

 • Personální podpora ZŠ
  3.II/1 Školní asistent
 • Osobnostně profesní rozvoj pedagogů
  3.II/7 Tandemová výuka v ZŠ
 • Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ
  3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
  3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)