Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

GRAMMY

Naše škola byla zapojena do projektu „GRAMMY“ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620. 
Projekt byl realizován v období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019.
Projekt svými aktivitami při vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přispěl k rozvoji klíčových kompetencí žáků potřebných k uplatnění v životě.

Aktivity projektu vycházely z aktuálních potřeb škol ze tří krajů (Moravskoslezský, Jihomoravský, Olomoucký), které se dlouhodobě věnují vzdělávání žáků cílové skupiny a zároveň ve volnočasových aktivitách spatřují možnost rozvíjet u těchto žáků takové dovednosti a znalosti, které následně uplatní ve výuce, čímž dochází ke zlepšení jejich vzdělávacích výsledků.
Specifickými cíli a současně aktivitami projektu byly:

  • Rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ
  • Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ
  • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/gramotností na ZŠ
  • Podpora zvyšování motivace pro studium technických a přírodovědných oborů
  • Rozvoj exekutivních dovedností
  • Rozvoj jazykové gramotnosti


Projekt realizovalo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, p.o. ve spolupráci s 11 partnerskými školami.

Naše škola v rámci projektu realizovala tyto aktivity: 

Název klíčové aktivity Název volnočasové aktivity
Rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ Klub rozvoje čtenářské gramotnosti
Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ Klub rozvoje matematické gramotnosti
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/gramotností na ZŠ Klub - Škola jako centrum komunity

Rozvoj exekutivních dovedností

Kroužek "Aerobic" 
Kroužek "Taneční"