Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II

Naše škola byla zapojena v projektu MAP. Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Na tento projekt navazuje Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, jehož realizace bude zahájena 1. března 2022 a do kterého jsme opět zapojeni.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z  OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.