Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Projekt „Společně vše doženeme“

Naše škola je zapojena do projektu Společně vše doženeme. Tento projekt finančně podpořilo Statutární město Ostrava částkou ve výši 23 000 Kč. Cílem projektu je poskytnout žákům možnost individuálního nebo skupinového doučování s ohledem na zmírnění dopadů ve vzdělávání za období distanční výuky. Doba trvání projektu je červen – říjen 2021.