Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Rozšíření kapacity Školního klubu

Usnesením rady města č. 00784/RM1822/13 za dne 26. 2. 2019 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 60000 Kč na realizaci projektu Rozšíření kapacity Školního klubu.

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava. Příspěvek byl využit na pořízení výtvarného a sportovního materiálu a sportovního vybavení. Realizace projektu proběhla od 1. 1. 2019 do 29. 11. 2019.

logo poskytovatele