Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Od školního roku 2016/2017 se naše škola zapojila do projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212. Projekt byl ukončen 31. 8. 2019.

Hlavním cílem projektu je zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání. Zvláště dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. A také zvýšení připravenosti ostravských škol na práci s těmito žáky.

Další informace můžete získat na webových stránkách projektu.

Chtěli bychom Vás informovat, že existuje facebooková stránka Inkluze v Ostravě, kde najdete užitečné a aktuálnější informace o projektech města.