Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III.

V období 9/2019 – 8/2022 se naše škola zapojila do projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III. reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu byla podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město zároveň působilo v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Aktivity projektu byly cíleny na oblast základního školství, kterou reprezentovalo celkem 25 vybraných partnerů z řad základních škol. Projekt navazoval na úspěšné projekty z minulých let zaměřené na inkluzivní vzdělávání. Naše škola z tohoto projektu financovala speciálního pedagoga a dva školní asistenty.

Další informace můžete získat na webových stránkách projektu. Přehled o projektech realizovaných městem Ostrava najdete na stránce www.talentova.cz

Chtěli bychom Vás informovat, že existuje facebooková stránka Inkluze v Ostravě, kde najdete užitečné a aktuálnější informace o projektech města.