Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ Gebauerova - 2021

Zřizovatel naší školy, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, každoročně podporuje své školy v oblasti volnočasových aktivit pro žáky formou účelového neinvestičního příspěvku.

V roce 2021 získala naše škola tuto dotaci na realizaci svých dvou projektů v celkové částce 65 000 Kč. Projekt s názvem „Bavíme se ve škole i po škole dotaci“ je realizován na pracovišti Gebauerova, projekt s názvem „Naše odpoledne ve škole“ je realizován na pracovišti Ibsenova.

Oba projekty byly zacíleny na všechny žáky školy a jejich smysluplné trávení odpoledního volného času v podobě nabídky bezplatných kroužků (sportovní, rukodělný, keramický, internetový, logopedický, taneční) i zajímavých aktivit v rámci školní družiny a školního klubu.

Z dané finanční podpory bylo zajištěno materiální vybavení pro činnost všech zmíněných aktivit, aby tyto mohly být realizovány bezplatně a naši žáci mohli smysluplně a pro ně přitažlivě trávit svůj volný čas.