Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ Gebauerova, Ostrava

V roce 2017 získala naše škola dotaci na realizaci projektu Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ Gebauerova, Ostrava; kód 16/1147. Příspěvek byl poskytnut Statutárním městem Ostrava ve výši 40.000,- Kč v rámci dotací v oblasti školství.


Finanční prostředky jsou čerpány na volnočasové aktivity pro žáky, zejména na činnost tanečního kroužku (pořízení kostýmů, účastnické poplatky a startovné na soutěžích atd.), který reprezentuje naši školu na veřejných vystoupeních. Dále byla dotace využita na obnovu vybavení školního klubu a jeho provoz, o který je mezi žáky velký zájem a je hojně navštěvován. 
Finanční prostředky z dotací města tak přispívají k rozmanitější a lepší činnosti školního klubu a tanečního kroužku. Naši žáci tak můžou s lepším vybavením a v příznivějším prostředí trávit svůj volný čas a smysluplně ho tak naplnit. 
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.