Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,


vítáme vás na webových stránkách základní školy Ostrava, Gebauerova 8 p. o. 
Naše škola poskytuje vzdělání již téměř 100 let. 6. června 2019 jsme toto významné výročí náležitě oslavili. O průběhu této akce informuje následující reportáž televize Polar.


Ve zkratce:

  • Škola patří mezi nejstarší školy v Moravské Ostravě a Přívoze - v roce 2012 to bylo právě sto let, kdy byl položen základní kámen ke stavbě této architektonické památky.  Poskytovat vzdělání se zde začalo až od roku 1919. Během času se tato budova proměnila v erudovanou vzdělávací instituci splňující veškerá kritéria pro realizaci základního vzdělání.
  • Významným mezníkem se stalo sloučení školy se ZŠ Ibsenova 36, které proběhlo k datu 1.1. 2013. Činnost obou škol nadále pokračuje ve stávajících budovách, ve stejném rozsahu a se společným ředitelstvím na ulici Gebauerova 8 v Ostravě-Přívoze.

Jak to u nás chodí

 

  • Škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, jehož součástí je i rozšířená výuka estetické výchovy. Koncepce estetické výchovy umožňuje dlouhodobě vzdělávat žáky alternativními formami výuky. Individuální přístup k žákům je zajištěn nižším počtem žáků ve třídách i odbornou součinností týmu pedagog – asistent pedagoga. Ve výuce jsou využívány alternativní metody a formy práce s využitím moderní techniky. K dispozici jsou odborné i kmenové učebny.
  • V přípravné třídě se děti připravují na úspěšné zvládnutí nároků počátku školní docházky.
  • Součástí školy je školní poradenské pracoviště, v rámci kterého působí školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, preventista sociálně patologických jevů, výchovný poradce i školní asistent.
  • Žáci mohou smysluplně využívat volný čas v odpoledních hodinách v zájmových kroužcích, pro mladší žáky je v provozu školní družina, starší žáci se mohou potkávat ve školním klubu. Každoročně provozujeme i tzv. odpolední školu pro žáky 1.stupně, kde jsou žáci kromě volnočasových aktivit částečně připravováni i na výuku.
  • Škola se pravidelně zapojuje do řady projektů místních i z fondů EU, spolupracuje s odbornými pracovišti různé působnosti.
  • Od školního roku 2008/2009 umožňuje těm uchazečům z řad veřejnosti, kteří v minulosti nezískali základní vzdělání, si toto vzdělání doplnit formou dálkového studia v Kurzu pro získání základního vzdělání.
  • Obě pracoviště disponují tělocvičnou i vhodným venkovním prostorem pro sportovní vyžití žáků i doprovodné aktivity školní družiny a školního klubu. Na pracovišti Gebauerova je venkovní prostor zrekonstruovaný v multifunkční sportovní areál, který zahrnuje hřiště s umělým povrchem na fotbal, nohejbal, volejbal a košíkovou, v blízkosti je také rozběhová dráha s doskočištěm a stoly na stolní tenis. Součástí venkovního areálu obou pracovišť je i vyhrazený prostor s hracími prvky, kde mohou příjemně strávit čas zejména děti přípravných tříd a školní družiny.

Mgr. Radka Hanusová, ředitelka školy