Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

VÝUKA JARO 2021 - týden 17. 5. - 21. 5.

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k předpokládanému úplnému návratu žáků všech tříd do školy od pondělí 24. 5. 2021 nebudeme dále zveřejňovat na tomto webu zadání učiva pro distanční vzdělávání - výuka bude probíhat ve škole (pouze žáci 6. a 7. ročníku se v týdnu 17. - 21. 5. učí ještě naposledy distančně - učivo případně opakování učiva na příští týden jim bylo zadáno ve škole).

Na žáky, kteří se v následujícím období nebudou účastnit vyučování z důvodu nesouhlasu zákonných zástupců s jejich testováním ve škole na Covid 19, bude pohlíženo jako v případě nemoci, tzn. žáci budou z výuky omluveni (za předpokladu, že zákonný zástupce písemně ve škole potvrdil tento svůj nesouhlas). Škola těmto žákům poskytne podporu stejně jako v případě nemoci – tzn. žák (případně zákonný zástupce) je povinen se informovat o probíraném učivu i hodnocení následovně:

  • pravidelně každé pondělí se dostaví do školy dle pokynů třídního učitele k převzetí a vypracování podkladů pro vzdělávání z domova,
  • v termínech, které určí škola, bude z tohoto učiva přezkoušen a hodnocen.