Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Překonáváme handicapy prostředí

Na základě rozhodnutí č. MSMT-29760/2022-1 od počátku školního roku 2022/23 realizujeme na naší škole projekt Překonáváme handicapy prostředí, ev. č. 0108/PODSKOL/2022. Poskytnutá dotace ve výši 15 356 325 Kč je financována Evropskou unií – Next Generation EU a je poskytována v rámci Komponenty 3.2. Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy. Účelem poskytnutí dotace bude během tří školních let (do 31. 8. 2025) posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu.

Bližší informace o personálních pozicích najdete ZDE