Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 ukončíme 1. pololetí školního roku. Vyučování bude tento den ve všech třídách zkráceno na čtyři vyučovací hodiny - tři hodiny podle rozvrhu, ve čtvrté hodině žáci dostanou Výpis z vysvědčení, který jim zůstává (škole se nevrací.

Od pátku 1. února do neděle 10. února jsou pololetní a jarní prázdniny. Vyučování ve druhém pololetí začne v pondělí 11. února podle platného rozvrhu. Ve třídách 1. stupně dochází k drobným úpravám v rozvrhu kvůli zahájení výuky plavání ve 2. a 3. třídě na pracovišti Gebauerova. Na pracovišti Ibsenova výuka plavání končí, žáci budou mít standardní hodiny tělesné výchovy.

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 se konají třídní schůzky. Zákonným zástupcům žáků budou sděleny informace o prospěchu a chování žáků v 1. pololetí školního roku a předány další informace o dění ve škole. Začátek schůzek je na pracovišti Gebauerova v 15 hodin, na pracovišti Ibsenova ve 14 hodin.

Srdečně Vás zveme!

Ve středu 19. prosince bude výuka ve všech třídách zkrácena do 12:35 hodin. V pátek 21. prosince bude výuka ve všech třídách ukončena po 4. vyučovací hodině, tedy v 11:40 hodin.

Od 22. prosince 2018 do 2. ledna 2019 jsou vánoční prázdniny. Výuka v novém roce začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.