Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se konají třídní schůzky. Zákonným zástupcům žáků budou sděleny informace o prospěchu a chování žáků v 1. čtvrtletí školního roku a předány další informace o dění ve škole. Srdečně Vás zveme!

Vážení rodiče, informujeme vás o tom, že vstup do venkovního areálu školy na pracovišti Gebauerova je z bezpečnostních a provozních důvodů možný ve dnech školního vyučování jen dle následujícího časového rozpisu:
7,40 – 8,00 h
11,40 – 12,00 h 
12,35 – 13,00 h 
13,30 – 15,00 h 
Vstup do venkovního areálu školy je možný jen za účelem vyzvedávání žáků 1.stupně po skončení výuky a vyzvedávání žáků ze školní družiny – nezdržujte se ve venkovním areálu školy, všechna zařízení venkovního areálu slouží výukovým činnostem školy, ne potřebám rodičů!!!!
V nutných případech mimo otvírací dobu venkovního areálu je vstup možný pouze hlavním vchodem školy.
Cizím osobám vstup přísně zakázán!!!