Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

I děti a učitelé na základní škole Gebauerova 8 se rozhodli na výzvu Magistrátu města Ostravy pomoci ženám s dětmi či seniorům z Ukrajiny. Tito uprchlíci před válečným běsněním ve své vlasti nalezli bezpečný azyl v naší zemi ve městě Ostrava. Během tří týdnů se na naší škole shromáždilo pět plných beden od banánů, které byly naplněny trvanlivými potravinami, věcmi osobní hygieny, potřebami pro kojence, ale i sladkostmi pro děti. Vše bylo doplněno několika sadami balené vody.

Dne 13. 4. 2022 bylo odvezeno a předáno na sběrném místě ve Wattově ulici 17.

Máme radost, že můžeme aspoň takto pomáhat těm nejzranitelnějším.

                                                                                   Mgr. Pavel Rozbroj

                                                                              speciální pedagog školy

1649856050202.jpg 1649876987276.jpg 1649876987299.jpg logo_ukrajina.jpg

 

Ostravské sportovní hry jsou společným projektem statutárního města Ostrava, odboru školství a sportu a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Ostrava, konané pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.

Další, již 6. výzvou, je atletika. V období duben - květen je úkolem absolvovat běh na čas 60m a splnění jedné z disciplín – hod míčkem nebo skok daleký.

Také v 2. pololetí budou natočena dvě instruktážní a motivační videa s ambasadory pro každou výzvu. Ambasador se bude pokoušet absolvovat výzvu (v limitech pro 2. stupeň ZŠ) s coachingem sportovce, který provozuje vrcholově tento sport. Video k 6. výzvě najdete ZDE

Od 14. 3. 2022 se ruší mimo jiné povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek. Nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. 

Upozorňujeme, že povinnost nosit ochranný prostředek dále zůstává v prostředcích veřejné dopravy - pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek.

Výše popsaná Informace.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 14. 3. 2022.

Zápisy dětí do 1. ročníku a přípravné třídy pro šk. rok 2022/2023 budou na obou našich pracovištích (Gebauerova i Ibsenova) probíhat od 4. 4. do 29. 4. 2022

1) Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce osobně:

  • na ZŠ Gebauerova dne 4. 4. a 5. 4. od 12,00 do 15,00
  • na odloučeném pracovišti Ibsenova dne 4. 4. a 5. 4. od 8,00 do 15,00
 

2) Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce elektronicky:

3) Doručení žádostí o přijetí k povinné školní docházce poštou na adresu:

  • Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava – Přívoz, 702 00

Formální část zápisu:

Zákonný zástupce přiloží k žádosti kopii rodného listu dítěte (buď v digitální podobě  - sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

Kritéria pro přijímání žáků do 1.ročníku:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

  • Počet žáků, které je možné přijmout pro školní rok 2022 – 2023 je max. 60

V případě odkladu školní docházky:

  • Žádost zákonného zástupce
  • Doporučující vyjádření školského poradenského zařízené (pedagogicko-psychologická poradny, speciálně pedagogické centrum)
  • Doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

Přípravná třída

Do přípravné třídy základní školy lze v souladu se školským zákonem zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou zapsány děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučením na umístění do přípravné třídy.

Kritéria pro přijímání dětí do přípravné třídy:

  • Děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) a mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy
  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté), které mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy.
  • Počet dětí, které je možné přijmout pro školní rok 2022 – 2023 je max. 30

Oznámení výsledku zápisu:

Seznam přijatých žáků do 1. tříd  pod registračními čísly bude zveřejněn dne 2. 5. 2022 na stránkách školy a vyvěšen na obou pracovištích.

Formuláře k zápisu: