Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Ve středu a čtvrtek 21. a 22. prosince 2022 bude výuka ve všech třídách ukončena v 11:40 hodin (po 4. vyučovací hodině). Bližší informace o plánovaných aktivitách na tyto dny podají jednotliví třídní učitelé. Provoz školní družiny i školního klubu bude ZRUŠEN.

Od 23. prosince 2022 do 2. ledna 2023 budou vánoční prázdniny. Výuka v roce 2023 začne v úterý 3. ledna 2023 dle řádného rozvrhu (i odpolední vyučování).

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se konají třídní schůzky na pracovišti Gebauerova v 15:00 hodin, na pracovišti Ibsenova ve 14:00 hodin. Zákonným zástupcům žáků poskytnou třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů informace o chování a prospěchu jejich dětí a také informace o aktuálním dění ve škole.

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno z provozních důvodů. Mimo provoz bude i školní klub a školní družina na obou pracovištích.

Ve čtvrtek 17. listopadu je státní svátek (volný den). Vyučování bude pokračovat v pondělí 21. listopadu 2022.