Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Dne 17. dubna 2019 pořádala naše škola projektový den „Odpady“ určený žákům 2. stupně. Nejdříve se všichni dozvěděli více informací o třídění odpadů a o jejich recyklaci. Shlédli videa zaměřená na problémy s plastovým odpadem. Žáci 6. a 9. ročníku vytvořili plakáty s tematikou třídění domovního odpadu.

Na začátku dubna se žáci šestých ročníků zúčastnili velikonočního programu pro žáky ze základních škol v Salesiánském středisku volného času Don Bosco. Program byl dobře připravený, žáci se zde dozvěděli o původu Velikonoc a souvisejících tradicích, dále porovnávali výtvarná díla týkající se křesťanských Velikonoc od různých autorů – Mistra Třeboňského oltáře, Matthiase Grünewalda nebo Rembrandta van Rijn. Nakonec si vyrobili velikonoční přáníčko, které si také odnesli domů.

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se zúčastnila IV. A hudebního workshopu, který se konal v klubu Alfa. Byl vedený hudebníkem a držitelem ceny Grammy Oranem Etkinem. Jednalo se o příběh hudebních nástrojů, který byl dětem interaktivně vyprávěn skrze písně známých světových melodií.

V masopustním čase se děti už těšily na každoroční školní karneval. Celý únor tak vyráběly různorodé masky a pestrou výzdobu, aby se 20. února mohli v maskách společně veselit. Všichni prvňáčci si oblékli maškarní kostýmy, zatančili si v maškarním reji masek a zasoutěžili si jako víly, princezny, kouzelníci a jiné pohádkové bytosti o několik zajímavých odměn. O jaképak? Přeci sladkosti, ty děti milují ze všeho nejvíc!

1. březen bývá v historii často označován jako začátek kalendářního roku. S trochou nadsázky ho můžeme považovat za začátek nové tradice, kterou bychom s našimi žáky rádi vybudovali. A proč? Jelikož naše škola plně podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti a čtení jako způsob získávání informací a nových zážitků, rozhodli jsme se, že se kromě klasických aktivit běžně pořádaných celoročně, např. návštěvy knihoven, literárních besed či hodin literatury, zaměříme i na jiné způsoby, jak přitáhnou mladou generaci ke čtení. Čtení, které by mělo být zážitkem…

Ve čtvrtek 21. února vyrazili vybraní žáci 8. ročníku do Informačního poradenského střediska Úřadu práce České republiky v centru Ostravy. Cílem návštěvy bylo získat podrobné informace o možnostech dalšího studia po absolvování naší základní školy, seznámit se s jednotlivými profesemi, které žáky zajímají, nebo si jen utřídit již získané informace o budoucím zaměstnání.