Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Salesiánské středisko volného času Don Bosco si i tento rok připravilo adventní program pro žáky ostravských škol. Letos si pro ně nachystali povídání o narození Ježíše Krista a příchodu Tří králů v malířském umění. Také žáci 6. B shlédli prezentaci týkající se některých známých obrazů a na závěr si mohli vyrobit vánoční přání pro své blízké.

V říjnu žáci 6. B i 9. A zhlédli projekci žákovských a studentských filmů zahrnujících problematiku udržitelného rozvoje – Envofilm, kterou již tradičně pořádá Ostravské muzeum. Autory filmů byli žáci základních a středních škol, studenti vyšších odborných škol a také vysokých škol. Naše žáky zaujaly snímky „Myslete na budoucí generace“ a „Mikroplast“.

V říjnu žáci 6. A a 6. B absolvovali výukový program Zelená fabrika, aby se v laboratoři seznámili s podstatou a principem fotosyntézy a mohli si vyzkoušet práci s mikroskopem. Žáci obou tříd zvládli zhotovit preparát a pozorovat chloroplasty v buňkách vodního moru kanadského (Elodea canadensis).

Po mnoha hodinách „teoretické“ dějepravy jsme konečně vyrazili na exkurzi do nedalekého Archivu města Ostravy. Žáci se prostřednictvím krátké prezentace dozvěděli o historii archivu, o jeho hlavních úkolech, samotném fungování, či případných možnostech zdejšího studia různých archivních materiálů, tzv. archiválií.

Další kolo školní výtvarné soutěže, tentokráte na téma „Můj oblíbený outfit“, se konala v pátek 23. listopadu 2018 v prostorách výtvarné třídy. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 dětí z prvního i druhého stupně. Již tradičně se soutěžilo ve třech kategoriích, samotné výsledné práce všech dětí jsou k vidění v prostorách školy. Jednotliví výherci obdrželi diplom a malý výtvarný dárek.

Každoročně pořádáme pro žáky 2. stupně zajímavé projektové dny, které mají za cíl „rozšířit obzory“ našich žáků mimo rámec běžné výuky. Tím prvním byl „Den bez aut“. Vždy se snažíme o propojení teoretických znalostí a teoretické přípravy s praktickými úkoly, které prověří znalosti našich žáků a budou mít přesah i do jejich následujících životů.