Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Začátek nového školního roku je v deváté třídě tradičně spojen s několika akcemi, které cílí na další možnosti studia a následného uplatnění po ukončení základní školní docházky. Již po několikáté tak mohli žáci 9. ročníku navštívit akci v STC s názvem Živá knihovna povolání a studijních možností.

Jako každoročně se žáci naší školy zúčastnili dne, který byl věnován Ochraně obyvatelstva za mimořádných událostí. Témata vztahující se k mimořádným událostem jsou do výuky zařazována v průběhu celého školního roku. Žáci jsou informováni o tom, jak se zachovat v nebezpečné či mimořádné situaci tak, aby dokázali pomoci sobě i ostatním. Tento den sloužil jako rekapitulace a shrnutí celého tématu, žáci si prověřili své znalosti a dovednosti zejména v praxi.

 

Školní výtvarná soutěž na téma „Přání škole“ se v letošním školním roce konala v úterý 4. června 2019 v prostorách výtvarné třídy.

V pondělí 10. června se 4. třída zúčastnila lekce dopravní výchovy, která se konala na dopravním hřišti ZŠ Gen. Janka.

Již tradičně slavily děti na naší škole svůj den. Tentokrát připadl na pátek 31. května.