Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Adventní čas jsme s žáky 1. stupně trávili nejen těšením se na dárky a vůni vánočního stromku, ale i výrobou vánočních ozdob a přání, výzdobou třídy, zpěvem koled a na závěr i tematickým dnem „Vánoce“ s vyprávěním o lidových tradicích, posezením u cukroví, tancem a hraním her a soutěží.

Dne 11. 12. 2019 žáci 1. a 2. tříd navštívili Malý Svět techniky, tzv. U6, a to v rámci volnočasových aktivit podporovaných Moravskoslezským krajem prostřednictvím spolku Naše srdce - Amaro illo.

Ve dnech 6. a 7. prosince se v areálu výstaviště na Černé louce v Ostravě konal moravskoslezský veletrh středních a vysokých škol a vybraných firem s názvem „Středoškolák, vysokoškolák a PRO JOB“, které zde prezentovaly svou činnost a lákaly potencionální studenty a zaměstnance.

Dne 11. 12. 2019 si mohli žáci 5. A třídy a někteří vybraní žáci 7. A třídy prohlédnout prostory Dolu Michal. Vstupné a jízdné dětem uhradil spolek Naše srdce - Amaro Illo, dotovaný Moravskoslezským krajem.

Žáci třídy 5. A již tradičně navštívili vánoční program, který si pro ně připravili pracovníci střediska Don Bosco.

Ve středu 13. listopadu žáci 5. A navštívili Svět techniky v Dolních Vítkovicích, kde se zúčastnili programu „Krmítko ze dřeva“.