Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

V pátek 18. 3. se žáci 5. A po dohodě s provozovateli Dětského ráje zúčastnili akce úklid tohoto prostoru pro děti v Komenského sadech. Rozdělili se do dvou skupin, dostali smetáky, hrábě, lopaty, pytle na odpadky, kolečka. Sbírali ze země popadané větvičky stromů, vyhrabávali staré listí, zametali plochy, kde si děti hrají, odpad třídili do pytlů a do koleček, které potom odváželi do připravených kontejnerů. V kolečkách rozváželi po ploše mulčovací kůru a rozhrabávali ji tam, kde jim provozovatelka parku ukázala.

Žáci 5. A třídy se zúčastnili 48. ročníku Výtvarné soutěže na téma Požární ochrana očima dětí a mládeže v kategorii výtvarná část ZS2, kterou organizoval OSH Ostrava. Pro rok 2022 je vyhlášeno téma: ŽIVELNÉ KATASTROFY – NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE. Okresní komise vyhodnotí do 25. 3. 2022 tři nejlepší práce ve všech kategoriích a my jsme už teď zvědaví, zda naši páťáci postoupí do dalšího kola. 

Po dvouleté pauze si děti opět užily karneval. Kromě žáků 1. a 2. tříd, kteří si přinesli kostýmy, se zapojili také nulťáčci a děti v družině vyrobily plakát. Nejprve si děti zasoutěžily v tělocvičně, kde chodily na chůdách, skákaly na balonech a hrály hry, poté si v kostýmech na vyzdobené chodbě zatančily a zahrály společenské a soutěživé hry. Děti si přinesly kostýmy princezen, spidermanů, batmanů, klaunů, ninjů i zvířátek. A odnesly si dobrou náladu a super zážitky.

Žáci třídy 5. A se ochotně zapojili do pomoci malým žáčkům, starostlivě jim dávali záchranu při sportovních hrách, pomáhali u jednotlivých stanovišť svým malým spolužákům a také učitelům.

Po dvouleté pauze zaviněné covidovou pandemií a distanční výukou, se opětovně vrátila tradiční předvánoční akce, vánoční ringo. Letos se oblíbeného ringa zúčastnil sice menší množství družstev, ale vše nahradila kvalita a zarputilost jednotlivých kolektivů od 4. po 9. třídu. Smíšená tříčlenná družstva (v případě 4. ročníku bylo členů nepatrně více) mezi sebou soutěžila nejen o drobné věcné ceny, ale především o právo být zapsán na pamětní totem, Totem vítězů. A jak vše dopadlo? Absolutními vítězkami se překvapivě staly dívky z 8. třídy ve složení Tereza I., Tereza O. a Michaela Š. Vítězkám gratulujeme, ostatním zúčastněným děkujeme za jejich soutěžení v duchu fair-play. Diváky oceňme za jejich neutuchající povzbuzování a elektrizující atmosféru, kterou dokázali vytvořit svým spolužákům. Všem přejeme šťastné a veselé Vánoce a do nového roku jen to dobré.

Jako moderní vzdělávací instituce si velmi uvědomujeme, že mediální vzdělávání je nedílnou součástí moderních vyučovacích metod a v současné globalizované době také způsob, kterým lze nazírat i ta nejsložitější témata dnešní doby.  Již tradiční projektové dny prezentující aktuální společenská témata dnešní doby, historické a kulturní exkurzy po lokálních, národních, evropských i světových dějinách a událostech, které často doprovázejí zajímaví hosté – pamětníci dějinného vývoje, běžní lidé, ale také významní odborníci a pedagogové – nabízejí širší pohled na lidskou společnost než „běžné“ hodiny dějepravy, výchovy k občanství aj. předmětů. Velmi často je doprovázejí také různě tematicky laděné filmové projekce s následnými besedami.

Tradičním místem, kam míří každoročně naše kroky, je budova Archivu města Ostrava. V rámci Úvodu do studia dějepisu sem zavítali i letošní šesťáci, resp. sedmáci, kteří o tuto možnost loni díky pandemii přišli.

I v letošním školním roce trvá spolupráce s pobočkou KMO v Přívoze, kam se pravidelně vydáváme s našimi žáky. Šestý a sedmý ročník se již zúčastnil dvou zajímavých besed, které měly za cíl zpestřit klasickou školní výuku a přinést i něco nad rámec školního poznávání.