Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Jako každý rok jsme před Vánocemi uspořádali náš tradiční turnaj v ringu. Týmy tvořené žáky 5. - 9. ročníku soupeřily o drobné ceny a především o právo podepsat se na pamětní totem, na kterém zůstával poslední volný řádek. Toto privilegium získala trojice Tonda J., Tereza I. a Míša S. z 9. ročníku. Letos byla udělena i zvláštní cena za nejaktivnějšího hráče, získala ji Kristýnka K. z 5. třídy.

Předvánoční čas jsme oslavili v naší třídě vánoční besídkou, kde si děti připravily pro rodiče rozličná vystoupení. Rodičům k podávané kávě zazpívaly děti koledy, recitovaly básničky a zahrály i divadlo. Nakonec jsme si všichni společně vyrobili vánoční dekorace a popřáli šťastné Vánoce.

V pátek 16. prosince jsme s žáky 2. stupně vyrazili do Komenského parku, abychom si užili letošní bohatou sněhovou nadílku. Stačil malý kopeček a lopaty, boby, sáňky i hromadu sněhu si všichni užili do sytosti. 

Naši žáci pravidelně navštěvují Velký svět techniky a účastní se vzdělávacích programů, které jim pomáhají lépe pochopit učivo probírané ve škole. Také žáci 7. a 8 ročníku si rozšířili své znalosti z fyziky v programu Barvy, světlo, stín. Seznámili se s rozdělením světla, s jeho viditelným i neviditelným spektrem, zkusili si vyrobit duhu a prohlédli si svět v ultrafialovém světle. Matematické znalosti pak prověřil program ínávorfiŠ aneb tajemství utajených zpráv. Zábavnou formou se žáci seznámili s rozdíly mezi kódy a šiframi, rozluštili zprávy zapsané v Morseově abecedě, pomocí Caesarovy šifry, anebo ve dvojkové soustavě.

V předvánočním čase jsme přivítali v tělocvičně školy skladatele a mandolinistu Radima Zenkla, který si pro naše žáky připravil výchovný koncert. 

Specialitou Radima Zenkla je hra na mandolínu dvěma trsátky najednou, takže poslechově slyšíte dva nástroje a také, snad jako jediný na světě, hraje na mandolínu paličkami. Hudebník představil dětem dřevěné dechové nástroje, zahrál nám na fujaru, flétnu dvojačku, dřevěnou troubu ponocného i na kravský roh. Děti pomocí hudební nápovědy hádaly vánoční koledy a některé z nich si společně s Radimem Zenklem zazpívaly. Pan Zenkl se s námi podělil i o zkušenosti s vánočními svátky v Kalifornii. Koncert nás příjemně naladil na vánoční atmosféru.

V pondělí 5. prosince i naši školu navštívil Mikuláš společně s čertem a anděly. Prošli se třídami, odměnili hodné děti a domluvili zlobivým. V přípravné třídě rejdili malí čertíci - soutěžili o sladké odměny v pekelně těžkých disciplínách a zatancovali si v čertovských rytmech. 

Dne 2. prosince žáci 8. ročníku navštívili Střední školu prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě. Seznámili se s obory, které zde mohou navštěvovat, dozvěděli se, jaké podmínky musí splnit pro přijetí, prohlédli si vybavení školy, odborné učebny, tělocvičnu i bazén.