Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

V rámci mezipředmětových vztahů navštívili dne 22. října žáci 5. třídy Hornické muzeum a  Landek Park Ostrava. Žáci si prohlédli v areálu parku důlní stroje a hornické vozíky, které byly vystaveny na povrchu. Nahlédli do šaten horníků, byli překvapeni, jakým způsobem se horníci převlékali do práce. 

Projektové vyučování je nedílnou součástí běžné výuky na naší škole. Když se k tomu přidá i zajímavé téma, je o zábavný den postaráno! V našem případě se jednalo o 28. říjen, přesněji 28. říjen 1918 – Den vzniku Československa, který jsme si připomněli se 4. třídou a žáky 2. stupně.

Spojili jsme tak teoretické poznatky o příčinách, průběhu a prvních „krůčcích“ První republiky, s historickými fakty a prameny, podložili jsme vše autentickými záběry tehdejších filmařů, zmínili se o významné roli T. G. Masaryka a tzv. mužů 28. října, stejně jako o roli tehdejších krajanů po celém světě, včetně legionářů, kteří se po strastiplné cestě do vlasti po bojích v 1. světové válce, případně po ruské anabázi, stali zárukou bezpečnosti a suverenity Československa nejen pro země Evropy, nýbrž i v celém světě.

Žáci si vyzkoušeli různé techniky moderního učení, např. brainstorming, práci s texty, komixem, kooperativní učení, myšlenkové mapy, IT modely aj. Cílem aktivit tak nebyla jen prostá prezentace faktů a jejich interpretace, nýbrž i skupinová práce s následnou věcnou argumentací a naslouchání druhé straně. Věříme, že tento způsob učení má smysl a budeme ho i nadále podporovat. 😊

Opět jsme mohli díky spolku Naše srdce - Amaro Illo, dotovanému městem Ostrava, který dětem uhradil jízdné a vstupné, zorganizovat pro vybrané žáky všech tříd pracoviště Gebauerova výlet. Tentokrát se jelo kousek od Ostravy. Žáci si prohlédli obecní muzeum a expozice barokního zámku Kunín a navštívili také Dům přírody Poodří v Bartošovicích v areálu Záchranné stanice.

bartosovice1.jpg bartosovice2.jpg bartosovice3.jpg bunny.jpg kunin1.jpg kunin2.jpg kunin3.jpg kunin4.jpg vylet.jpg vylet1.jpg vyletnici.jpg

V úterý 12. 10. 2021 navštívili žáci 7. a 9. ročníku filmový festival T-Film Tajemství vesmíru, který se konal v prostorách Minikino Kavárny v Ostravě. Z celého programu festivalu jsme vybrali snímek „Do Chile za zatměním Slunce“. Jednalo se o roadmovie kombinovanou s populárně naučným filmem. Tři fandové astronomie se vydají na vlastní pěst do Chile, aby pozorovali zatmění Slunce. Obdivují nepopsatelnou krásu tamní noční oblohy, navštíví některé z největších observatoří na světě a poznají Chile ve své kráse. Vše zakončí dokonalým zážitkem – sledováním zatmění Slunce.

Žáci tak mohli skrze filmové plátno vše sledovat a obdivovat s nimi, a navíc si rozšířili své znalosti v oblasti vesmíru.

I_Minikino.jpg i_Minikino3.jpg

V úterý 5. 10. 2021 se žáci devátého a osmého ročníku vydali na exkurzi do Hlučína, aby navštívili akci s názvem Hlučín, město s řemeslnou tradicí, kterou pořádalo Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně.

Jako již tradičně jsme společně navštívili prostory školy, prohlédli si odborné učebny, zázemí školy a seznámili se s chodem školy. Součástí byla také slavnost a prezentace učebních oborů na Mírovém náměstí v Hlučíně. Žáci mohli shlédnout práci malířů, zedníků, prodavačů, pečovatelů, kuchařů a cukrářů. Při prohlídce školy a prezentacích jednotlivých oborů na náměstí jsme se potkali i s některými absolventy naší školy a žáci si tak mohli nechat osobně povykládat, co studium těchto oborů obnáší. Někteří žáci osmého a devátého ročníku byli na půdě odborného učiliště vůbec poprvé a udělali si tak alespoň zčásti představu, co je může na střední škole za pár měsíců čekat.

Věříme, že návštěva této akce pomohla našim žákům v rozhodování, kam se dále vydat po ukončení devátého ročníku. A že už jim mnoho času nezbývá…

Hlucin1.jpg Hlucin2.jpg Hlucin3.jpg Hlucin4.jpg

Žáci devátého ročníku navštívili v úterý 21. 9. 2021 akci s názvem Živá knihovna povolání a studijních možností, která probíhala v prostorách Světa techniky DOV. Podobně jako tomu bylo i v předchozích letech, se žáci seznámili s možnostmi dalšího studia a nejrůznějšími obory, které se prezentovaly na této akci. K vidění byly např. obory svářeč, kadeřník, kosmetička, chemik, autolakýrník, tiskař, tesař či pracovník v ZOO.

Žáci měli možnost pohovořit se studenty těchto oborů a také s vyučujícími na těchto školách, případně si potencionální budoucí povolání „osahat“. Získali tak alespoň trochu představu, co studium těchto oborů nabízí, a věříme, že jim to pomůže při rozhodování o jejich dalším studiu a jejich budoucnosti.

vitkovice.jpg vitkovice1.jpg

Nový školní rok zaklepal na dveře a s ním i mnoho zajímavých besed a hostů... 🙂 Jedna z prvních, konající se u nás ve škole, byla přednáška a tvůrčí workshop o romštině. Ti zdatnější se také mohli zúčastnit tvůrčí dílny, která měla za cíl vyzkoušet jejich jazykové znalosti romštiny, vytvořit text na jedno z nabízených témat a pokusit se tak zapojit do známé literární a výtvarné soutěže Romano suno (Nová škola o.p.s). 😉 

romanosuno0.jpg romanosuno1.jpg romanosuno2.jpg romanosuno3.jpg