Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Na pracovišti Gebauerova bude z provozních důvodů (opravy na budově) v úterý 24. 10. provoz školní družiny zkrácen do 14:00 hodin, ve středu 25. 10. bude provoz školní družiny zrušen. Ve středu 25. 10. končí výuka ve všech třídách 2. stupně na pracovišti Gebauerova v 12:35 hodin.

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na pátek 29. září 2023 ředitelské volno z provozních důvodů. Mimo provoz bude i školní klub a školní družina na obou pracovištích.

Ve čtvrtek 28. září je státní svátek (volný den). Vyučování bude pokračovat v pondělí 2. října 2023.

  • pondělí 4. září

Nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září v 8 hodin v jednotlivých třídách. Všechny třídy budou mít 1 vyučovací hodinu (do 8:45). Zápis do Školní družiny proběhne od 8:45 hod. Pokyny k zápisu do Školní družiny čtěte zde

  • úterý 5. září

Přípravná a 1. třída – 2 vyučovací hodiny (do 9:40 hod.) – schůzka se zákonnými zástupci
2. – 9. ročník – 4 vyučovací hodiny (do 11:40)

  • středa 6. září

Přípravná a 1. třída – 2 vyučovací hodiny (do 9:40 hod.) – bez zákonných zástupců
2. – 9. ročník – 4 vyučovací hodiny (do 11:40)

  • čtvrtek 7. září a pátek 8. září

4 vyučovací hodiny pro všechny třídy (do 11:40 hod.) 
Provoz Školní družiny do 14,00

  •  od 11. září

Výuka dle rozvrhu v plném rozsahu ve všech třídách.
Provoz Školní družiny do 15:00 hod. Začíná i provoz školního klubu

 

Od 26. do 29. června je vyučování ve všech třídách zkráceno na 4 hodiny do 11:40 hodin. Ve třídách probíhají třídnické práce, odevzdávají se učebnice a další program, o kterém informují žáky blíže třídní učitelé.

V pátek 30. června bude rozdáno vysvědčení, žáci budou ve škole jednu vyučovací hodinu, do 8:45 hodin.

Školní družina a školní klub jsou v provozu pondělí - čtvrtek do 13:00 hodin. V pátek 30. června družina i klub nebudou v provozu.