Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Na pracovišti Gebauerova bude do odvolání z organizačních důvodů i nadále zkrácena provozní doba Školního klubu do 14 hodin. O obnovení provozu budou žáci informováni ve škole.

Aktualizace: Provoz obnoven 10. 6. 2024

Výskyt infekčního onemocnění ve škole na pracovišti Ibsenova

V souvislosti s výskytem infekčního onemocnění – žloutenky typu A (nemoc špinavých rukou, virová hepatitis typu A) se přijímají a vyhlašují hygienická opatření podle pokynů Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě.

Hygienická opatření pro školu budou trvat v termínu od 26. 4. 2024 do 5. 6. 2024 (pokud nedojde k dalšímu onemocnění).

  • Všichni žáci školy musí důsledně dodržovat základní hygienické návyky, především důkladné mytí rukou po použití WC a před konzumací stravy. Ve škole bude rozmístěno dostatečné množství desinfekčních prostředků. Nejrizikovější je přenos fekální cestou (dezinfekce toalety, mytí rukou po použití toalety). Nákaza běžnou cestou (kontaktem) je minimální. Pokud chcete ochránit sebe a své blízké, dodržujte zásady správné hygieny a nechte se očkovat.

23. 4. 2024 vyhlásila ředitelka školy řádné volby členů Školské rady za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce žáků na období 12. 7. 2024 – 11. 7. 2027. Další informace o průběhu voleb najdete na záložce Školská rada.

Ve čtvrtek 23. 5. v provozních hodinách sekretariátu a během třídních schůzek proběhne na obou pracovištích 2. kolo voleb - srdečně zveme zákonné zástupce žáků. Přijďte z navržených kandidátů vybrat členy Školské rady.