Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na 2. a 3. května 2024 ředitelské volno z provozních důvodů. Mimo provoz bude i školní klub a školní družina na obou pracovištích.

Ve středu 27. 3. 2024 končí výuka ve všech třídách na obou pracovištích z provozních důvodů v 11:40 hodin. Provoz ŠD a ŠK je zkrácen do 13,00 hodin.

Od čtvrtka 28. 3. do pondělka 1. 4. budou velikonoční prázdniny. Výuka bude pokračovat od úterý 2. 4. 2024.