Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Ve středu 5. 4. 2023 bude výuka ve všech třídách zkrácena do 11:40 hodin. Plánované doučování a pedagogické intervence proběhnou.

Provoz školní družiny a školního klubu bude do 13:00 hodin.

Od čtvrtka 6. 4. do pondělka 10. 4. jsou velikonoční prázdniny. Výuka začne opět v úterý 11. 4. dle platného rozvrhu (i odpolední vyučování).

Zápisy dětí do 1. ročníku a přípravné třídy pro šk. rok 2023/2024 budou na obou našich pracovištích (Gebauerova i Ibsenova) probíhat od 3. 4. do 28. 4. 2023

1) Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce osobně:

  • na ZŠ Gebauerova dne 3. 4. a 4. 4. od 12,00 do 15,00

 

  • na odloučeném pracovišti Ibsenova dne 3. 4. a 4. 4. od 8,00 do 12,00
 

2) Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce elektronicky:

3) Doručení žádostí o přijetí k povinné školní docházce poštou na adresu:

  • Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava – Přívoz, 702 00

Formální část zápisu:

Zákonný zástupce přiloží k žádosti kopii rodného listu dítěte (buď v digitální podobě  - sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

Kritéria pro přijímání žáků do 1.ročníku:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

  • Počet žáků, které je možné přijmout pro školní rok 2023 – 2024 je max. 60

V případě odkladu školní docházky:

  • Žádost zákonného zástupce
  • Doporučující vyjádření školského poradenského zařízené (pedagogicko-psychologická poradny, speciálně pedagogické centrum)
  • Doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

Přípravná třída

Do přípravné třídy základní školy lze v souladu se školským zákonem zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou zapsány děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučením na umístění do přípravné třídy.

Kritéria pro přijímání dětí do přípravné třídy:

  • Děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) a mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy
  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté), které mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy.
  • Počet dětí, které je možné přijmout pro školní rok 2023 – 2024 je max. 30

Oznámení výsledku zápisu:

Seznam přijatých žáků do 1. tříd  pod registračními čísly bude zveřejněn dne 2. 5. 2023 na stránkách školy a vyvěšen na obou pracovištích.

Formuláře k zápisu:

 

I v tomto školním roce budeme na naší škole realizovat projekt Pébéčko, se kterým jsme se seznámili poprvé před rokem (připomenout si jej můžete zde).  V rámci tohoto projektu žáci sami rozhodují, jak utratit určenou část školního rozpočtu. Navrhují projekty a snaží se získat podporu spolužáků. Přispívají tak k rozvoji školy, procvičují si prezentační dovednosti, učí se finanční gramotnosti a vedení kreativní kampaně, nakonec hlasují o vítězném návrhu, který je v závěru Pébéčka realizován. 

Průběh letošního Pébéčka můžete sledovat na TÉTO STRÁNCE.

Obdržené návrhy se vyhodnocují, chystáme kampaň. Chceš vidět, jak by žáci vylepšili svoji školu? Podívej se TADY

Provoz školní družiny na pracovišti Gebauerova bude z provozních důvodů od 13. do 20. února 2023 zkrácen do 14:00 hodin.

Zkrácený provoz do 14:00 hodin pokračuje až do pondělka 27. února.