Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Zápisy dětí do 1. ročníku a přípravné třídy pro šk. rok 2024/2025 budou na obou našich pracovištích (Gebauerova i Ibsenova) probíhat od 2. 4. do 30. 4. 2024

1) Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce osobně:

  • na ZŠ Gebauerova dne 2. 4. a 3. 4. od 12,00 do 15,00

 

  • na odloučeném pracovišti Ibsenova dne 2. 4. a 3. 4. od 8,00 do 12,00
 

2) Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce elektronicky:

3) Doručení žádostí o přijetí k povinné školní docházce poštou na adresu:

  • Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava – Přívoz, 702 00

Formální část zápisu:

Zákonný zástupce při osobním jednání předloží k žádosti rodný list dítěte, na jehož základě bude ověřena totožnost dítěte.

Při zaslání žádosti o přijetí k povinné školní docházce elektronicky bude zaslán i rodný list v elektronické podobě, který bude ověřen při prvním osobním kontaktu se zákonným zástupcem. Škola rodný list neuchovává, po ověření je zajištěn výmaz.

Při doručení žádosti o přijetí k povinné školní docházce poštou bude přiložena i prostá kopie rodného listu, která bude ověřena při prvním osobním kontaktu se zákonným zástupcem. Škola rodný list neuchovává, po ověření je odstraněn.

Kritéria pro přijímání žáků do 1.ročníku:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. Počet žáků, které je možné přijmout pro školní rok 2024–2025, je maximálně 60.

V případě odkladu školní docházky:

  • Žádost zákonného zástupce
  • Doporučující vyjádření školského poradenského zařízené (pedagogicko-psychologická poradny, speciálně pedagogické centrum)
  • Doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

Přípravná třída

Do přípravné třídy základní školy lze v souladu se školským zákonem zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou zapsány děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučením na umístění do přípravné třídy.

Kritéria pro přijímání dětí do přípravné třídy:

  • Děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) a mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy
  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté), které mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy.
  • Počet dětí, které je možné přijmout pro školní rok 2024 – 2025 je max. 30

Oznámení výsledku zápisu:

Seznam přijatých žáků do 1. tříd  pod registračními čísly bude zveřejněn dne 2. 5. 2024 na stránkách školy a vyvěšen na obou pracovištích.

Formuláře k zápisu:

 

Na naší škole - pracovišti Gebauerova, budeme již po třetí realizovat projekt Pébéčko - projekt participativního rozpočtování, se kterým jsme se seznámili poprvé v roce 2022 (připomenout si jej můžete zde a zde). V rámci tohoto projektu žáci sami rozhodují, jak utratit určenou část školního rozpočtu. Navrhují projekty na vylepšení prostředí a atmosféry v naší škole a snaží se pro ně získat podporu spolužáků. Přispívají tak k rozvoji školy, procvičují si prezentační dovednosti, učí se finanční gramotnosti a vedení kreativní kampaně, nakonec sami i hlasují o vítězném návrhu, který je v závěru Pébéčka realizován. 

Průběh Pébéčka 2024 můžete sledovat na TÉTO STRÁNCE.

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na 21. a 22. prosince 2023 ředitelské volno z provozních důvodů. Mimo provoz bude i školní klub a školní družina na obou pracovištích.

Ve středu 20. prosince 2023 bude výuka ve všech třídách ukončena v 11:40 hodin (po 4. vyučovací hodině). Školní družina i školní klub nebudou v provozu. Po ředitelském volnu následují od 23. prosince 2023 vánoční prázdniny. Vyučování začne v novém roce 2024 ve středu 3. ledna.

Vážení rodiče, 

oznamujeme Vám, že dne 27. 11. 2023 vstupuje většina zaměstnanců naší školy do celodenní výstražné stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství. Vzhledem k míře zapojených zaměstnanců nelze v tento den zajistit běžný chod školy ani náležitou bezpečnost a ochranu zdraví žáků školy. Znamená to, že naše základní škola zůstane po celý den uzavřena-včetně školní družiny, školního klubu i školní jídelny. Bližší informace, které nás k zapojení do stávky vedou, jsou uvedeny v dokumentu Oznámení rodičům. Informace Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství jsou uvedeny v dokumentu Dopis rodičům.

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Radka Hanusová, ředitelka školy.

Mgr. Jan Nykl-koordinátor stávkového výboru.

Mgr. Karel Oprchal-koordinátor stávkového výboru.