Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Trochu netradičně a navzdory situaci Knihovna města Ostravy uspořádala i letos akci Noc s Andersenem, která proběhla 25. června. Hlavním tématem bylo 80. výročí Záhady hlavolamu. Pro děti byl připraven zábavný program plný her a hlavolamů. Také žáci naší školy se této akce zúčastnili spolu s panem asistentem Milanem Bindatschem. 

noc1.jpg noc2.jpg noc3.jpg

Zaznamenali jsme další úspěch našeho žáka Honzy Klempára v soutěži Babo, papu, vakeren! Tento projekt se snaží mapovat osudy a historii Romů žijících v současné době na území České republiky a vzbudit zájem nejen mladých Romů o vlastní historii.

Naše škola zaznamenala další úspěch! Tentokrát na poli výtvarném. Ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy se vybraní žáci z 3. a 5. třídy pracoviště Ibsenova zúčastnili výtvarné soutěže s názvem "Život ve vodě i u vody". Ve své kategorii se umístili na 1. místě. 

Americká ambasáda pořádá každoročně literárně výtvarnou soutěž Romano suno. I přes nepříznivé epidemiologické podmínky se uskutečnil 23. ročník této soutěže – Romano suno 2020. V tomto roce se soutěže zúčastnil žák 8. třídy naší školy Igor Bihary. Igor pravidelně navštěvuje knihovnický kroužek Romského jazyka pod vedením Milana Bindatsche. V soutěži Romano suno Igor zúročil znalosti získané v uvedeném kroužku a za svoji povídku napsanou v romském jazyce získal 1. místo. Za své vítězství byl oceněn diplomem a věcnými cenami. Ocenění mu bylo z důvodu epidemiologických opatření kvůli Covid-19 předáno ve škole.

Romano Suno 2020

Žáci z pracoviště Ibsenova pravidelně navštěvovali Knihovnu města Ostravy, pobočku Přívoz sídlící na nám. Svatopluka Čecha 7. Tato knihovna pořádala různé soutěže zaměřené například na čtení s porozuměním. Naši žáci se zúčastnili soutěže „Lovci perel“. V této soutěži se naši žáci umístili takto. Brian Geci (3. třída) – 6. místo, Sindy Geciová (3. třída) – 7. místo, Nikita Geciová (5. třída) – 6. místo, Amy Geciová (5. třída) – 7. místo. Za své výkony byli odměněni drobnými dárky.

Lovci perel s diplomy

V říjnu se žáci 5. třídy ZŠ Ibsenova zúčastnili výtvarné soutěže o maskota KREATIVu, což je pravidelná prodejní výstava na Černé Louce v Ostravě ( letos se "díky" koronavirové epidemii neuskutečnila). Moc nás potěšilo, že jedna z prací postoupila do užšího výběru a nakonec byla oceněna. Těšíme se na další tvoření - už ve škole!

Další informace o soutěži najdete ZDE

Ve dnech 21. a 22. září byli někteří vybraní žáci naší školy, pobočky Ibsenova, na vzdělávací a zábavné akci na pobočce knihovny v Ostravě- Přívoze. V rámci Evropského týdne mobility se zúčastnili soutěží a výtvarné dílny k tématům Není kolo jako kolo a Život u vody a ve vodě. Domů si odnesli pěkné ceny a veselé zážitky.

I žáci školní družiny byli s p. asistentem Bindatschem v Knihovně v Ostravě -Přívoze, a to v rámci akce LOVCI PEREL. Mohli si prohlédnout knihy, které byly na toto téma vybrané a vystavené. Vyzkoušeli si čtení s porozuměním a získali tak pro sebe tzv. MORIONY, za které si za čas budou moci vybrat ceny- knihy, hry apod. Aktivita se jim velmi líbila.

20201001_125646.jpg IMG_5092.jpg IMG_5113.jpg IMG_5182.jpg IMG_5186.jpg IMG_5188.jpg IMG_5191.jpg