Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Také žáci 2. stupně naší školy slavili Mezinárodní den hasičů. Počasí nám 4. května přálo, a proto jsme se vydali na náš školní dvůr, kde byly připraveny úkoly a soutěže. Ověřili jsme si fyzickou kondici při přetahované, na opičí dráze či při přenášení zraněného. Naše znalosti první pomoci nám pomohly při ošetřování končetin, i když se některým z nás nejprve podařilo zamotat do obvazů . Poznávali jsme piktogramy bezpečnosti, abychom nechodili tam, kde nemáme co pohledávat a rozpoznali možné nebezpečí. Potvrdili jsme také znalost telefonních čísel záchranných složek. Poslední disciplína byla hod na cíl, která nám pomohla se uklidnit a soustředit.

Ve druhé části programu žáci zhlédli videa o náročnosti hasičského povolání a seznámili se také s provozem hasičské stanice. Dozvěděli jsme se, kdy a jak máme používat hasičské přístroje, jak se chovat při požáru i to, že se hořící kuchyňský olej nehasí vodou.

Celý program se nám vydařil, mnohé jsme si vyzkoušeli a ověřili své znalosti. Všichni jsme si uvědomili, že hasiči pro nás ostatní riskují své životy a zdraví, proto si jich velmi vážíme. 

Den kosmonautiky byl název projektového dne, který proběhl v naší škole 21. dubna 2022. Žáci se seznámili s historií, současností i budoucností kosmonautiky.

V první části žáci zhlédli úvodní prezentaci. Následovala krátká videa, která jim např. přiblížila start rakety, skutečné záběry ze startu prvního člověka do vesmíru apod. Projekt žáky seznámil s informacemi a pojmy z kosmonautiky a zprostředkoval jim zajímavé informace o životě kosmonautů na vesmírné stanici ISS. Všichni přítomní se dozvěděli, jak se kosmonauté pohybují, stravují, jak probíhá jejich hygiena a vůbec, jak se jim ve vesmíru žije, jakým problémům čelí a který kosmonaut pobyl ve vesmíru nejdéle.

V druhé části žáci vyplňovali pracovní listy plné zajímavých úkolů a her, které navazovaly na informace z předešlého bloku.  Projektový den byl pro všechny zajímavý a došli jsme společně k závěru, že takové projektové dny jsou přínosem a inspirací nejen pro žáky, ale také pro pedagogy. 

Mezinárodní den hasičů se slavil ve středu 4. května, v den sv. Floriána, patrona všech hasičů.

Tento den vzdáváme hold všem, kteří pomáhají při záchraně života a boji s ohněm. I my jsme si s dětmi připomněli, jakou záslužnou práci hasiči dělají. Žáci 1. stupně navštívili Hasičské muzeum v Ostravě-Přívoze. Samotnou expozici hasičského muzea tvoří sedm částí, které vytváří nejen náhled do historie hasičství, ale také ukázky techniky, pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra a modelových situací. Žáci si vyzkoušeli vytažení figuríny ze studny, lanové přemostění a spoustu dalšího. Žáci byli nadšeni a plánují navštívit muzeum znovu s rodiči. Ve škole poté žáci v jednotlivých třídách malovali omalovánky, kreslili a vyráběli model města.

Oslavy Dne Země každoročně připadají na 22. dubna. My jsme se s žáky 1. stupně k těmto oslavám také připojili. V pátek nám přálo počasí a my mohli tento den oslavit venku na školní zahradě. Projekt byl zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě, jehož podstatou bylo aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě a o důležitosti její ochrany. V úvodní části měli žáci příležitost zhlédnout prezentaci o ekologických problémech a způsobech jejich řešení. Po zahájení měli žáci připravený dvouhodinový program aktivit na stanovištích, kde luštili křížovky, poznávali stromy, házeli na cíl, třídili odpad, poznávali hmatem přírodniny apod. Za všechny splněné úkoly obdrželi žáci sladkou odměnu. 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz si ve středu 27. 4. v Komenského sadech pro školy připravil program na téma životní prostředí, odpadové hospodářství a ekologie. Součástí programu bylo sférické kino. Žáci 1. stupně zhlédli film Tajemství stromů a žáci 2. stupně film Původ života. 

Žáci 2. třídy se ve středu 11. května vydali na tradiční venkovskou zahradu v Hrušově, kterou provozuje spolek Balónek z.s.. Čekal nás připravený program na téma Tradiční venkovské byliny a plodiny. Žáci si poslechli poutavé vyprávění o historii tradičních bylin a plodin, které se u nás obvykle pěstovaly. Dozvěděli jsme se o tehdejším venkovském životě a tradicích. Zbytek dopoledne jsme strávili volnou zábavou na zahradě a opékáním špekáčků.

Dne 21. února se šesťáci vypravili na kinematografickou výstavu s názvem Pohyblivé obrázky na cestě časem aneb Ať žije kinematograf!!, která se konala v klubu Atlantik.

Žákům se jedinečná interaktivní výstava o historii kinematografie velmi líbila. Seznámili se s promítací technikou od prvopočátků až po dnešní technologie s ukázkami provozu a nelehké práce promítače v dobách zlaté éry filmu. Děti si také vyrobily optické hračky.

Dne 19. ledna se žáci druhého stupně zúčastnili přednášky Arnošta Vašíčka s názvem „Planeta záhad“.  Arnošt Vašíček jako první na světě natočil stopy sachamamy – gigantického hadovitého tvora z amazonské džungle. Vzrušující pátrání po dalších záhadných živočiších nás zavedlo do neprostupných pralesů čtyř kontinentů. Nejprve jsme se vydali do rozlehlých močálů v centrální Africe, kde se podle tvrzení domorodců skrývá ohromný ještěr „čipekve“. Navštívili jsme planinu Nazca s obrovskými rytinami a prohlédli si muzejní sbírku kamenů, na které Indiáni již před tisíci léty vyryli obrazce neznámých zvířat, připomínajících dinosaury.  V povodí Orinoka jsme pozorovali obří lenochody a v Amazonii sledovali stopu hadovité nestvůry. Poutavý výlet kolem světa jsme zakončili v Malajsii a pokusili se odhalit tajemství jezera Chiny. Přednáška Arnošt Vašíčka byla doplněna četnými originálními video záběry. Přednáška byla nejen poučná, působivá a zábavná, ale také přinesla žákům mnoho nových poznatků.

14.jpg 6_tda_-_1.jpg