Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Dne 19. 5. 2022 se žáci 1. třídy zúčastnili besedy v Městské knihovně v Ostravě-Přívoze na téma Indiánské léto.

Nejprve paní knihovnice četla prvňáčkům knihu Příběhy malého indiána. Žáci si poté společně převyprávěli obsah pohádky a doplňovali na magnetickou tabuli obrázky podle časové posloupnosti příběhu. Beseda byla doplněna soutěžemi a aktivitami s tvůrčí dílnou, kdy si na závěr všichni vyrobili indiánskou čelenku s pírkem. Všem se tato aktivita líbila a odcházeli spokojeni s čelenkou na hlavě a někteří i s přihláškou do knihovny.

K příležitosti Mezinárodního dne hygieny rukou u nás proběhl preventivní interaktivní program Státního zdravotního ústavu pro děti 1. a 2. třídy. Cílem bylo zvýšit povědomí dětí o důležitosti prevence a šíření infekčních onemocnění. Lektorky děti seznámily se základními hygienickými návyky osobní hygieny a ukázaly jim, jak si správně mýt ruce a zuby. 

Dne 2. května jsme se s žáky 7. ročníku vydali na workshop do Fajné dílny Ostrava, která je situována v oblasti Dolních Vítkovic. Na programu byl 3D tisk, výroba skleněné vitráže a hmyzího hotelu.

Celá třída byla rozdělena do 3 skupin pro lepší spolupráci a pomoc při vlastní práci na daném stanovišti. Úkolem prvního stanoviště byla výroba vitráže, kde se žáci nejprve dozvěděli technologický postup a poté si sami vyzkoušeli výrobu. Vyrobili si vitrážovou lodičku, u které si vyzkoušeli spoustu zajímavého nářadí, např. vodní brusku na sklo.

Na druhém stanovišti - 3D tisk si žáci vyslechli výklad o technologii a možnostech 3D tisku, který si následně mohli sami vyzkoušet, např. logo firmy Mercedes.

Na třetím stanovišti nás čekala výroba hmyzího hotelu. Materiál byl již předpřipraven, ale i tak si žáci vyzkoušeli práci se dřevem, brusným papírem, kladívkem a sponkovacím kladivem. Všem se práce povedla, domů si odnesli hmyzí domeček a spoustu dalších vlastnoručně vyrobených drobností.  

Pracovní činnosti se žákům velmi líbily a určitě Dolní oblast Vítkovic brzy znova navštívíme. 

Také žáci 2. stupně naší školy slavili Mezinárodní den hasičů. Počasí nám 4. května přálo, a proto jsme se vydali na náš školní dvůr, kde byly připraveny úkoly a soutěže. Ověřili jsme si fyzickou kondici při přetahované, na opičí dráze či při přenášení zraněného. Naše znalosti první pomoci nám pomohly při ošetřování končetin, i když se některým z nás nejprve podařilo zamotat do obvazů . Poznávali jsme piktogramy bezpečnosti, abychom nechodili tam, kde nemáme co pohledávat a rozpoznali možné nebezpečí. Potvrdili jsme také znalost telefonních čísel záchranných složek. Poslední disciplína byla hod na cíl, která nám pomohla se uklidnit a soustředit.

Ve druhé části programu žáci zhlédli videa o náročnosti hasičského povolání a seznámili se také s provozem hasičské stanice. Dozvěděli jsme se, kdy a jak máme používat hasičské přístroje, jak se chovat při požáru i to, že se hořící kuchyňský olej nehasí vodou.

Celý program se nám vydařil, mnohé jsme si vyzkoušeli a ověřili své znalosti. Všichni jsme si uvědomili, že hasiči pro nás ostatní riskují své životy a zdraví, proto si jich velmi vážíme. 

Den kosmonautiky byl název projektového dne, který proběhl v naší škole 21. dubna 2022. Žáci se seznámili s historií, současností i budoucností kosmonautiky.

V první části žáci zhlédli úvodní prezentaci. Následovala krátká videa, která jim např. přiblížila start rakety, skutečné záběry ze startu prvního člověka do vesmíru apod. Projekt žáky seznámil s informacemi a pojmy z kosmonautiky a zprostředkoval jim zajímavé informace o životě kosmonautů na vesmírné stanici ISS. Všichni přítomní se dozvěděli, jak se kosmonauté pohybují, stravují, jak probíhá jejich hygiena a vůbec, jak se jim ve vesmíru žije, jakým problémům čelí a který kosmonaut pobyl ve vesmíru nejdéle.

V druhé části žáci vyplňovali pracovní listy plné zajímavých úkolů a her, které navazovaly na informace z předešlého bloku.  Projektový den byl pro všechny zajímavý a došli jsme společně k závěru, že takové projektové dny jsou přínosem a inspirací nejen pro žáky, ale také pro pedagogy. 

Mezinárodní den hasičů se slavil ve středu 4. května, v den sv. Floriána, patrona všech hasičů.

Tento den vzdáváme hold všem, kteří pomáhají při záchraně života a boji s ohněm. I my jsme si s dětmi připomněli, jakou záslužnou práci hasiči dělají. Žáci 1. stupně navštívili Hasičské muzeum v Ostravě-Přívoze. Samotnou expozici hasičského muzea tvoří sedm částí, které vytváří nejen náhled do historie hasičství, ale také ukázky techniky, pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra a modelových situací. Žáci si vyzkoušeli vytažení figuríny ze studny, lanové přemostění a spoustu dalšího. Žáci byli nadšeni a plánují navštívit muzeum znovu s rodiči. Ve škole poté žáci v jednotlivých třídách malovali omalovánky, kreslili a vyráběli model města.

Oslavy Dne Země každoročně připadají na 22. dubna. My jsme se s žáky 1. stupně k těmto oslavám také připojili. V pátek nám přálo počasí a my mohli tento den oslavit venku na školní zahradě. Projekt byl zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě, jehož podstatou bylo aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě a o důležitosti její ochrany. V úvodní části měli žáci příležitost zhlédnout prezentaci o ekologických problémech a způsobech jejich řešení. Po zahájení měli žáci připravený dvouhodinový program aktivit na stanovištích, kde luštili křížovky, poznávali stromy, házeli na cíl, třídili odpad, poznávali hmatem přírodniny apod. Za všechny splněné úkoly obdrželi žáci sladkou odměnu. 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz si ve středu 27. 4. v Komenského sadech pro školy připravil program na téma životní prostředí, odpadové hospodářství a ekologie. Součástí programu bylo sférické kino. Žáci 1. stupně zhlédli film Tajemství stromů a žáci 2. stupně film Původ života.