Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Dohodli jsme se, že letos uskutečníme třídní výlet za každou cenu (loni jsme nemohli z důvodu pandemie). Vše jsme si pečlivě naplánovali předem. Odkud, kam a jak nám navazují dopravní prostředky, které nás přiblíží a odvezou.

Děti z 2. třídy se zúčastnily akce Poklady Landeku, kterou letos již 5. rokem pořádá spolek Balónek z.s.. Pro děti byla připravena naučná stezka s prezentací historických faktů, mýtů a pověstí spojených s kopcem Landekem a přilehlým okolím. Děti na jednotlivých stanovištích sbíraly informace a plnily doprovodné úkoly. Jednotlivá stanoviště byla připravena ve stylu Landeckých pověstí (landecká paní, ovčák, vodník, landecký rytíř apod.). Na závěr pak každý obdržel malou odměnu, malý sladký landecký poklad. Výlet jsme zakončili procházkou a odpočinkem v přilehlém lese. 

Třídní učitelé si pro své žáky připravili zábavný program při příležitosti Mezinárodního dne dětí.

Prvňáčci spolu s dětmi z přípravné třídy strávili den sportovně na školní zahradě. Jezdili na koloběžkách, skákali panáka a hráli soutěživé hry. Během dne se k nim přidali na fotbalový zápas i třeťáci. Společně si tak užili sportovní dopoledne na hřišti.

Druháci a čtvrťáci navštívili dětský zábavní park Karolínská divočina. Vydali se na dobrodružnou výpravu do ztraceného města obklopeného tajemnou džunglí, plného zábavných nástrah a překvapení. Vyzkoušeli si obří skluzavky, tobogány, opičí dráhu, lanové mosty a prolézačky. Sladkou tečkou byla vynikající zmrzlina.

Páťáci si nejprve ve třídě zahráli deskové hry a poté je čekal turnaj v přeskoku přes švihadlo. Vítězem se stal Marcus Švenk s neuvěřitelným skóre 485 přeskoků! Den zakončili procházkou na zmrzlinu. Den děti tak byl dnem plných her, soutěží a sladkostí. 

Oslavu jsme si všichni užili. :-)

Dne 21. dubna 2022 se děti z přípravné třídy zúčastnily besedy v Městské knihovně Ostrava-Přívoz s názvem „Až budu velký“. Děti si s paní knihovnicí povídaly o povoláních, jaké máme druhy povolání a čím by chtěly být až vyrostou.

Beseda byla doplněna o příběh z knihy, jednoduchými aktivitami a tvůrčí dílnou. Akce byla zaměřena na oblast jazyka a jazykové komunikace. Cílem knihovnické lekce byl rozvoj člověka a jeho chování ve společnosti, jak být jejím přínosem. Pro mnoho dětí to byla první návštěva knihovny s krásným zážitkem a již se těší na další.

 

Dne 19. 5. 2022 se žáci 1. třídy zúčastnili besedy v Městské knihovně v Ostravě-Přívoze na téma Indiánské léto.

Nejprve paní knihovnice četla prvňáčkům knihu Příběhy malého indiána. Žáci si poté společně převyprávěli obsah pohádky a doplňovali na magnetickou tabuli obrázky podle časové posloupnosti příběhu. Beseda byla doplněna soutěžemi a aktivitami s tvůrčí dílnou, kdy si na závěr všichni vyrobili indiánskou čelenku s pírkem. Všem se tato aktivita líbila a odcházeli spokojeni s čelenkou na hlavě a někteří i s přihláškou do knihovny.

K příležitosti Mezinárodního dne hygieny rukou u nás proběhl preventivní interaktivní program Státního zdravotního ústavu pro děti 1. a 2. třídy. Cílem bylo zvýšit povědomí dětí o důležitosti prevence a šíření infekčních onemocnění. Lektorky děti seznámily se základními hygienickými návyky osobní hygieny a ukázaly jim, jak si správně mýt ruce a zuby. 

Dne 2. května jsme se s žáky 7. ročníku vydali na workshop do Fajné dílny Ostrava, která je situována v oblasti Dolních Vítkovic. Na programu byl 3D tisk, výroba skleněné vitráže a hmyzího hotelu.

Celá třída byla rozdělena do 3 skupin pro lepší spolupráci a pomoc při vlastní práci na daném stanovišti. Úkolem prvního stanoviště byla výroba vitráže, kde se žáci nejprve dozvěděli technologický postup a poté si sami vyzkoušeli výrobu. Vyrobili si vitrážovou lodičku, u které si vyzkoušeli spoustu zajímavého nářadí, např. vodní brusku na sklo.

Na druhém stanovišti - 3D tisk si žáci vyslechli výklad o technologii a možnostech 3D tisku, který si následně mohli sami vyzkoušet, např. logo firmy Mercedes.

Na třetím stanovišti nás čekala výroba hmyzího hotelu. Materiál byl již předpřipraven, ale i tak si žáci vyzkoušeli práci se dřevem, brusným papírem, kladívkem a sponkovacím kladivem. Všem se práce povedla, domů si odnesli hmyzí domeček a spoustu dalších vlastnoručně vyrobených drobností.  

Pracovní činnosti se žákům velmi líbily a určitě Dolní oblast Vítkovic brzy znova navštívíme.