Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Dne 6. prosince do naší školy zavítal Mikuláš s čertem a andělem a navštívili všechny třídy. Zlobivé žáky čert postrašil a hodné anděl pochválil. Všechny děti nádherně přednesly básničku nebo písničku a na oplátku dostaly od Mikuláše sladkou odměnu. 
Každé třídě Mikuláš popřál krásné vánoční svátky a školou se rozšířila pravá vánoční atmosféra. 

Také v letošním roce 2022 proběhla jazyková soutěž v romštině pro děti i dospělé. Romano suno má tři soutěžní kategorie: Pisinas romanes (psané slovo), Vakeras romanes (mluvené slovo) a Džanas romanes (znalostní soutěž). Samuel Pokuta, žák 6. třídy, získal 2. místo v soutěži Vakeras romanes za své video na libovolné téma. Žákyně naší školy Vanesa Lakatošová (6. třída) a Vanesa Kotlárová (8. třída) vyhrály ve stejné kategorii 3. místo. U příležitosti čtvrt století existence této soutěže se pořadatelé rozhodli o rozšíření o novou soutěž Džanas romanes, ve které se týmy dětí spolu s dospělými utkali ve svých znalostech v romštině živě. Náš kolega Milan Bindatsch získal 1. místo a jeho dalším významným úspěchem bylo také 3. místo v soutěžní kategorii Pisinas romanes se svým příspěvkem "Poděkování Bohu" v romském jazyce. 

Když husa Líza zjistí, že na vánočním stromě chybí hvězda, vydá se na dlouhou cestu, aby z oblohy uloupla jednu zářící hvězdu. Je jí jedno, jak dlouhé bude její putování, ona se nevzdá! Paní knihovnice četla dětem z knihy Petra Horáčka Husa Líza a vánoční hvězda. Děti měly za úkol poznávat, jaké oblečení nosíme v zimě. Následovala výtvarná dílnička, kde děti vytvořily svou vánoční baňku a následně zdobily vánoční stromeček. Této akce se v krásném předvánočním čase postupně účastnily 0., 1. a 2. třída. 

Dne 15. listopadu 2022 se naši prvňáčci zúčastnili besedy v Městské knihovně Ostrava-Přívoz. Paní knihovnice žákům předčítala z knihy „Malý mýval Nemyjsa“ a povídala si s dětmi o správné hygieně a důležitosti vody pro náš život. Beseda byla doplněna o zábavné úkoly, ve kterých si například žáci vytvořili své vlastní papírové kapky. Dětem se aktivity velmi líbily. 

Již tradičně závěrem kalendářního roku chystáme Vánocemánii - letos na téma Anděl. S plánovaným programem se můžete seznámit v tomto dokumentu PROGRAM.

Dne 24. 10. 2022 se žáci 2. a 3. třídy zúčastnili besedy v Městské knihovně v Ostravě-Přívoze na téma "Zdravá výživa". Žáci si formou her a soutěží osvojili pravidla zdravého stravování a naučili se sestavit z připravených pomůcek zdravý talíř. Všichni odcházeli spokojeni a s malou odměnou.

Žáci 3. třídy absolvovali dne 7. října podzimní program v Hrušově. Tématem bylo Podzimní tvoření. Žáci si nasbírali listy, které pak ve skupinách barvili a otiskovali na papír. Všichni si vyzkoušeli tuto techniku a využili svou představivost při míchání barev. Při sběru listí si žáci zopakovali názvy stromů, keřů a bylin, které se nachází na zahradě. Zbytek volného času třeťáci sportovali, hráli stolní hry, sbírali ořechy a užívali si slunečného počasí.