Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Již tradičně závěrem kalendářního roku chystáme Vánocemánii - letos na téma Anděl. S plánovaným programem se můžete seznámit v tomto dokumentu PROGRAM.

Dne 24. 10. 2022 se žáci 2. a 3. třídy zúčastnili besedy v Městské knihovně v Ostravě-Přívoze na téma "Zdravá výživa". Žáci si formou her a soutěží osvojili pravidla zdravého stravování a naučili se sestavit z připravených pomůcek zdravý talíř. Všichni odcházeli spokojeni a s malou odměnou.

Žáci 3. třídy absolvovali dne 7. října podzimní program v Hrušově. Tématem bylo Podzimní tvoření. Žáci si nasbírali listy, které pak ve skupinách barvili a otiskovali na papír. Všichni si vyzkoušeli tuto techniku a využili svou představivost při míchání barev. Při sběru listí si žáci zopakovali názvy stromů, keřů a bylin, které se nachází na zahradě. Zbytek volného času třeťáci sportovali, hráli stolní hry, sbírali ořechy a užívali si slunečného počasí. 

Dne 14. října 2022 navštívili žáci 1. třídy Sférické kino, které bylo připraveno v Městské knihovně Ostrava-Přívoz.

Žáci zhlédli vzdělávací film "Grossologie", ve kterém se zábavnou formou seznámili se strukturou kůže, bakteriemi, dýchací soustavou a s celkovým fungováním lidského těla. Prvňáčkům se promítání velmi líbilo, jelikož zažili něco zcela nového.

Dne 26. září se žáci 7. třídy vydali na tradiční venkovskou zahradu v Hrušově, kterou provozuje spolek Balónek z. s.. Zúčastnili jsme se připravovaného vzdělávacího programu „Podzimní tvoření“. Děti si vytvořily dekorace z přírodních materiálů k zavěšení. Také dlabání velké dýně máme úspěšně za sebou. Díky aktivní pomoci žáků se nám podařilo společnými silami dýni utrhnout, přemístit na pracovní stůl a vydlabat. Žákům se zábavné odpoledne velmi líbilo a již se těší na další akce.

Taneční kroužek naší školy pod vedením pana Milana Bindatsche vystoupil v rámci kulturní akce „Setkání vzájemného porozumění“ dne 23. září 2022 v Ostravě, kterou pořádala společnost Společně-Jekhetane. Žákyním se vystoupení velmi povedlo a potlesk všech přítomných jim byl velkou odměnou.

Dne 17. 6. proběhla na naší škole akce Ochrana obyvatel za mimořádných událostí.

První hodinu všichni žáci absolvovali v jednotlivých třídách teorii zdravovědy a první pomoci.  Cílem teoretické části bylo naučit žáky, jak se zachovat, když dojde k mimořádné události a co v této situaci dělat. V 9:00 byl vyhlášen cvičný požární poplach. Evakuace žáků a personálu školy byly provedena do 2 minut na školním hřišti. Evakuace byla provedena rychle a ukázněně, cvičení splnilo svůj účel. Poté následovaly soutěže na předem připravených stanovištích – první pomoc, evakuace osob, překonávaní překážek, orientace na mapě, hod na cíl a střelba míčem. Žáci si na jednotlivých stanovištích ověřili své znalosti o situacích ohrožujících život a zdraví na konkrétních modelových situacích, za své výkony byli oceněni.

Akce byla velmi zdařilá.