Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Dne 14. října 2022 navštívili žáci 1. třídy Sférické kino, které bylo připraveno v Městské knihovně Ostrava-Přívoz.

Žáci zhlédli vzdělávací film "Grossologie", ve kterém se zábavnou formou seznámili se strukturou kůže, bakteriemi, dýchací soustavou a s celkovým fungováním lidského těla. Prvňáčkům se promítání velmi líbilo, jelikož zažili něco zcela nového.

Dne 26. září se žáci 7. třídy vydali na tradiční venkovskou zahradu v Hrušově, kterou provozuje spolek Balónek z. s.. Zúčastnili jsme se připravovaného vzdělávacího programu „Podzimní tvoření“. Děti si vytvořily dekorace z přírodních materiálů k zavěšení. Také dlabání velké dýně máme úspěšně za sebou. Díky aktivní pomoci žáků se nám podařilo společnými silami dýni utrhnout, přemístit na pracovní stůl a vydlabat. Žákům se zábavné odpoledne velmi líbilo a již se těší na další akce.

Taneční kroužek naší školy pod vedením pana Milana Bindatsche vystoupil v rámci kulturní akce „Setkání vzájemného porozumění“ dne 23. září 2022 v Ostravě, kterou pořádala společnost Společně-Jekhetane. Žákyním se vystoupení velmi povedlo a potlesk všech přítomných jim byl velkou odměnou.

Dne 17. 6. proběhla na naší škole akce Ochrana obyvatel za mimořádných událostí.

První hodinu všichni žáci absolvovali v jednotlivých třídách teorii zdravovědy a první pomoci.  Cílem teoretické části bylo naučit žáky, jak se zachovat, když dojde k mimořádné události a co v této situaci dělat. V 9:00 byl vyhlášen cvičný požární poplach. Evakuace žáků a personálu školy byly provedena do 2 minut na školním hřišti. Evakuace byla provedena rychle a ukázněně, cvičení splnilo svůj účel. Poté následovaly soutěže na předem připravených stanovištích – první pomoc, evakuace osob, překonávaní překážek, orientace na mapě, hod na cíl a střelba míčem. Žáci si na jednotlivých stanovištích ověřili své znalosti o situacích ohrožujících život a zdraví na konkrétních modelových situacích, za své výkony byli oceněni.

Akce byla velmi zdařilá.

Dne 28. června v naší škole proběhl projektový den s názvem „U nás v Evropě“. Žáci 1. až 9. tříd pod vedením svých třídních učitelů si vylosovali jeden stát, ke kterému měli zjistit zadané úkoly: vyhledat na mapě polohu státu a jeho hlavní město, jakým jazykem se zde mluví, jaká měna platí, nakreslit vlajku a vytvořit nástěnku. Akce byla velmi zdařilá, žáci se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací.

Dne 13. 6. 2022 se žáci 1. třídy zúčastnili besedy v Městské knihovně Ostrava-Přívoz na téma „Emoce“.

Paní knihovnice četla prvňáčkům knihu „Emil se bojí“ a pomocí tohoto příběhu si žáci ukazovali, jak je možné vyjádřit pomocí obrázků své pocity a nálady. Poté si žáci prohlíželi dětské knihy a časopisy. Naši prvňáčci se do knihovny vždy těší a tato akce se jim líbila.

Dne 3. června si žáci druhého stupně naší školy připomněli Mezinárodní den životního prostředí.

V první části žáci zhlédli dokument o ničení životního prostředí člověkem. Dozvěděli jsme se zajímavá a znepokojující fakta o působení člověka na přírodu. Zamysleli jsme se také nad sebou a nad tím, jak můžeme omezit špatné působení člověka na přírodu.

V druhé části jsme plnili úkoly z pracovního listu. Ověřili jsme si naše znalosti o přírodě a její ochraně (chráněné oblasti v okolí Ostravy, zvířata a rostliny z našeho okolí, důsledky ničení našeho životního prostředí, zajímavosti ze světa zvířat aj.).

Mezinárodní den životního prostředí se nám vydařil. Podařilo se nám inspirovat žáky k tomu, aby se více zajímali o svět, ve kterém žijí. A to i z pohledu ochrany přírody a toho, co pro ni sami mohou udělat. Máme tak mnoho podnětů k přemýšlení.