Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Dne 28. června v naší škole proběhl projektový den s názvem „U nás v Evropě“. Žáci 1. až 9. tříd pod vedením svých třídních učitelů si vylosovali jeden stát, ke kterému měli zjistit zadané úkoly: vyhledat na mapě polohu státu a jeho hlavní město, jakým jazykem se zde mluví, jaká měna platí, nakreslit vlajku a vytvořit nástěnku. Akce byla velmi zdařilá, žáci se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací.

Dne 13. 6. 2022 se žáci 1. třídy zúčastnili besedy v Městské knihovně Ostrava-Přívoz na téma „Emoce“.

Paní knihovnice četla prvňáčkům knihu „Emil se bojí“ a pomocí tohoto příběhu si žáci ukazovali, jak je možné vyjádřit pomocí obrázků své pocity a nálady. Poté si žáci prohlíželi dětské knihy a časopisy. Naši prvňáčci se do knihovny vždy těší a tato akce se jim líbila.

Dne 3. června si žáci druhého stupně naší školy připomněli Mezinárodní den životního prostředí.

V první části žáci zhlédli dokument o ničení životního prostředí člověkem. Dozvěděli jsme se zajímavá a znepokojující fakta o působení člověka na přírodu. Zamysleli jsme se také nad sebou a nad tím, jak můžeme omezit špatné působení člověka na přírodu.

V druhé části jsme plnili úkoly z pracovního listu. Ověřili jsme si naše znalosti o přírodě a její ochraně (chráněné oblasti v okolí Ostravy, zvířata a rostliny z našeho okolí, důsledky ničení našeho životního prostředí, zajímavosti ze světa zvířat aj.).

Mezinárodní den životního prostředí se nám vydařil. Podařilo se nám inspirovat žáky k tomu, aby se více zajímali o svět, ve kterém žijí. A to i z pohledu ochrany přírody a toho, co pro ni sami mohou udělat. Máme tak mnoho podnětů k přemýšlení.

Dohodli jsme se, že letos uskutečníme třídní výlet za každou cenu (loni jsme nemohli z důvodu pandemie). Vše jsme si pečlivě naplánovali předem. Odkud, kam a jak nám navazují dopravní prostředky, které nás přiblíží a odvezou.

Děti z 2. třídy se zúčastnily akce Poklady Landeku, kterou letos již 5. rokem pořádá spolek Balónek z.s.. Pro děti byla připravena naučná stezka s prezentací historických faktů, mýtů a pověstí spojených s kopcem Landekem a přilehlým okolím. Děti na jednotlivých stanovištích sbíraly informace a plnily doprovodné úkoly. Jednotlivá stanoviště byla připravena ve stylu Landeckých pověstí (landecká paní, ovčák, vodník, landecký rytíř apod.). Na závěr pak každý obdržel malou odměnu, malý sladký landecký poklad. Výlet jsme zakončili procházkou a odpočinkem v přilehlém lese. 

Třídní učitelé si pro své žáky připravili zábavný program při příležitosti Mezinárodního dne dětí.

Prvňáčci spolu s dětmi z přípravné třídy strávili den sportovně na školní zahradě. Jezdili na koloběžkách, skákali panáka a hráli soutěživé hry. Během dne se k nim přidali na fotbalový zápas i třeťáci. Společně si tak užili sportovní dopoledne na hřišti.

Druháci a čtvrťáci navštívili dětský zábavní park Karolínská divočina. Vydali se na dobrodružnou výpravu do ztraceného města obklopeného tajemnou džunglí, plného zábavných nástrah a překvapení. Vyzkoušeli si obří skluzavky, tobogány, opičí dráhu, lanové mosty a prolézačky. Sladkou tečkou byla vynikající zmrzlina.

Páťáci si nejprve ve třídě zahráli deskové hry a poté je čekal turnaj v přeskoku přes švihadlo. Vítězem se stal Marcus Švenk s neuvěřitelným skóre 485 přeskoků! Den zakončili procházkou na zmrzlinu. Den děti tak byl dnem plných her, soutěží a sladkostí. 

Oslavu jsme si všichni užili. :-)

Dne 21. dubna 2022 se děti z přípravné třídy zúčastnily besedy v Městské knihovně Ostrava-Přívoz s názvem „Až budu velký“. Děti si s paní knihovnicí povídaly o povoláních, jaké máme druhy povolání a čím by chtěly být až vyrostou.

Beseda byla doplněna o příběh z knihy, jednoduchými aktivitami a tvůrčí dílnou. Akce byla zaměřena na oblast jazyka a jazykové komunikace. Cílem knihovnické lekce byl rozvoj člověka a jeho chování ve společnosti, jak být jejím přínosem. Pro mnoho dětí to byla první návštěva knihovny s krásným zážitkem a již se těší na další.