Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

U příležitosti oslav Mezinárodního dne Romů se 9. dubna uskutečnilo ve vítkovické pobočce KMO BOOKovkovské odpoledne, které mělo tentokrát našim dětským čtenářům představit bohatství romské kultury. Svůj talent zde proto přijely předvést děti z taneční skupiny Luluďori, vedené již řadu let k mnoha úspěchům a zároveň pokoře a úctě ke svým kořenům panem Milanem Bindatschem.

Rok s rokem se sešel, abychom v pondělí dne 8. dubna 2019 oslavili svátek Romů.  Do tělocvičny usedli žáci všech ročníků, rodiče, prarodiče a přátelé školy a zábava mohla začít.

Že Orbis pictus je učebnice, sepsaná českým pedagogem Janem Ámosem Komenským, ví snad každý, ale že si žáci 2. stupně chtěli tvorbu této učebnice vyzkoušet na vlastní kůži, už tak známo není.

V rámci projektu GRAMMY – klub čtenářské gramotnosti se dne 18. března 2019 uskutečnil v prostorách SŠ společného stravování v Ostravě-Hrabůvce LITERÁRNÍ FESTIVÁLEK.

V rámci 80. výročí obsazení Čech a Moravy německým vojskem se dne 15. 3. 2019 uskutečnil na škole projektový den, kdy si žáci připomněli tuto smutnou událost našich dějin. Dozvěděli se, že město Ostrava bylo okupováno již o den dříve (14. března 1939) a že i v našem městě začala již v počátcích okupace sílit výuka němčiny, slučovaly se nebo rušily řady škol, docházelo k propouštění či zatýkání některých učitelů. Učitelé dějepisu a zeměpisu byli „přeškoleni“, jméno T.G.Masaryka bylo vymazáno.

V pátek 21. prosince se už tradičně zaplnila tělocvična rodiči, prarodiči a dalšími diváky, aby zhlédli předvánoční vystoupení našich žáků v rámci Vánocemánie.