Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

V rámci projektu GRAMMY  (klub rozvoje čtenářské gramotnosti) a edukačního programu se dne 16. 10. 2019 naši žáci vydali do nedaleké Opavy, do Památníku Petra Bezruče, aby se něco dověděli o životě a díle tohoto našeho nejvýznamnějšího představitele české poezie přelomu 19. a 20. století, který do literatury vstoupil svou jedinou básnickou sbírkou Slezské písně. 

Městská knihovna v Ostravě-Vítkovicích pořádala dne 20. 5. 2019 besedu na téma Romano suno, což v romštině znamená romský sen.

U příležitosti oslav Mezinárodního dne Romů se 9. dubna uskutečnilo ve vítkovické pobočce KMO BOOKovkovské odpoledne, které mělo tentokrát našim dětským čtenářům představit bohatství romské kultury. Svůj talent zde proto přijely předvést děti z taneční skupiny Luluďori, vedené již řadu let k mnoha úspěchům a zároveň pokoře a úctě ke svým kořenům panem Milanem Bindatschem.

Rok s rokem se sešel, abychom v pondělí dne 8. dubna 2019 oslavili svátek Romů.  Do tělocvičny usedli žáci všech ročníků, rodiče, prarodiče a přátelé školy a zábava mohla začít.

Že Orbis pictus je učebnice, sepsaná českým pedagogem Janem Ámosem Komenským, ví snad každý, ale že si žáci 2. stupně chtěli tvorbu této učebnice vyzkoušet na vlastní kůži, už tak známo není.