Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Americká ambasáda pořádá každoročně literárně výtvarnou soutěž Romano suno. I přes nepříznivé epidemiologické podmínky se uskutečnil 23. ročník této soutěže – Romano suno 2020. V tomto roce se soutěže zúčastnil žák 8. třídy naší školy Igor Bihary. Igor pravidelně navštěvuje knihovnický kroužek Romského jazyka pod vedením Milana Bindatsche. V soutěži Romano suno Igor zúročil znalosti získané v uvedeném kroužku a za svoji povídku napsanou v romském jazyce získal 1. místo. Za své vítězství byl oceněn diplomem a věcnými cenami. Ocenění mu bylo z důvodu epidemiologických opatření kvůli Covid-19 předáno ve škole.

Romano Suno 2020

Žáci z pracoviště Ibsenova pravidelně navštěvovali Knihovnu města Ostravy, pobočku Přívoz sídlící na nám. Svatopluka Čecha 7. Tato knihovna pořádala různé soutěže zaměřené například na čtení s porozuměním. Naši žáci se zúčastnili soutěže „Lovci perel“. V této soutěži se naši žáci umístili takto. Brian Geci (3. třída) – 6. místo, Sindy Geciová (3. třída) – 7. místo, Nikita Geciová (5. třída) – 6. místo, Amy Geciová (5. třída) – 7. místo. Za své výkony byli odměněni drobnými dárky.

Lovci perel s diplomy

V říjnu se žáci 5. třídy ZŠ Ibsenova zúčastnili výtvarné soutěže o maskota KREATIVu, což je pravidelná prodejní výstava na Černé Louce v Ostravě ( letos se "díky" koronavirové epidemii neuskutečnila). Moc nás potěšilo, že jedna z prací postoupila do užšího výběru a nakonec byla oceněna. Těšíme se na další tvoření - už ve škole!

Další informace o soutěži najdete ZDE

Ve dnech 21. a 22. září byli někteří vybraní žáci naší školy, pobočky Ibsenova, na vzdělávací a zábavné akci na pobočce knihovny v Ostravě- Přívoze. V rámci Evropského týdne mobility se zúčastnili soutěží a výtvarné dílny k tématům Není kolo jako kolo a Život u vody a ve vodě. Domů si odnesli pěkné ceny a veselé zážitky.

I žáci školní družiny byli s p. asistentem Bindatschem v Knihovně v Ostravě -Přívoze, a to v rámci akce LOVCI PEREL. Mohli si prohlédnout knihy, které byly na toto téma vybrané a vystavené. Vyzkoušeli si čtení s porozuměním a získali tak pro sebe tzv. MORIONY, za které si za čas budou moci vybrat ceny- knihy, hry apod. Aktivita se jim velmi líbila.

20201001_125646.jpg IMG_5092.jpg IMG_5113.jpg IMG_5182.jpg IMG_5186.jpg IMG_5188.jpg IMG_5191.jpg

Autoři těch nejlepších literárních, výtvarných i audiovizuálních děl přijeli v úterý 10. prosince 2019 do Amerického centra v Praze, aby tam převzali ocenění v soutěži Romano suno (Romský sen). Odborná porota vybrala jejich práce ze tří stovek příspěvků.

Naše škola se může pochlubit žáky, kteří se dokázali prosadit ve školních i mimoškolních aktivitách v místním i evropském měřítku.

Dne 5. listopadu 2019 zavítal na naši školu významný český ilustrátor Adolf Dudek, jehož kresby v časopisech, dětských knihách a na obalech cédéček jsou veřejnosti známé.