Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Ve středu 25. 10. strávili společné chvíle žáci prvního a devátého ročníku. Tento nápad se zrodil již na začátku školního roku, kdy deváťáci přinesli prvňáčkům vlastnoručně vyrobené záložky, které nyní využívají při čtení. Tentokrát si pro malé školáky, společně s paní učitelkou třídní, připravili zábavný matematický pracovní list. Ten dětem představili, poradili, jak postupovat a sledovali jejich práci. Dle potřeby žáčkům pomohli, a nakonec jejich práci vyhodnotili a oznámkovali.

V polovině října vyrazili druháci a třeťáci na výlet do Beskyd. Čekala je zvířata na ranči v Horečkách. Kromě koní, lam, vepřů a koz si prohlédli také pštrosy, klokany, husy, krocany, pávy, pohladili si koťata a morčata. Jako bonus si užili příjemného počasí a krásných výhledů do beskydské krajiny. Děti se také svezly na ponících. Po cestě si také prohlédly hasičský vůz. Další zastávkou byl Ráj dřevěných figurín v Ostravici, kde se výletníkům líbil realisticky vyřezaný medvěd, vlk, kůň, čert nebo skřítek Doby. Výlet jsme si všichni užili a na zpáteční cestě autobusem si vyprávěli zážitky. Akce proběhla ve spolupráci se spolkem Amaro Illo s finanční pomocí statutárního města Ostravy.

V úterý 3. října jsme s vycházejícími žáky devátého a s žáky osmého ročníku navštívili nedaleké město Hlučín, kde se již tradičně, a pod záštitou místního Odborného učiliště a Praktické školy v Hlučíně, konala přehlídka vybraných oborů a řemesel se dnem otevřených dveří. Nutno podotknout, že nám letos přálo i počasí a my nemuseli čelit větru a dešti. Společně jsme tak shlédli prezentace vybraných učebních oborů, které se dozajista budou hodit nejen našim vycházejícím žákům, aby se mohli adekvátně rozhodnout, kam budou směřovat jejich další kroky po ukončení povinné školní docházky.

Mezinárodní den bez aut se v celé Evropské unii slaví 22. září, jeho oslavou vrcholí aktivity Evropského týdne mobility. Lidé si tak mohou vyzkoušet, jak by to mohlo na ulicích našich měst vypadat, kdyby lidé častěji dávali přednost MHD, pěší chůzi nebo jízdnímu kolu před automobily.

Již od loňského školního roku 2022/23 realizujeme na naší škole v rámci projektu Překonáváme handicapy prostředí volnočasové aktivity, které dětem umožňují smysluplně trávit volný čas a zároveň podporují jejich studijní a pracovní motivaci. Jednou z nabízených aktivit je i kroužek vaření, který střídavě navštěvují zejména žáci druhého stupně.

Žáci VIII. A třídy se v minulém školním roce zúčastnili výtvarné soutěže Kanárek v dole. Se svou koláží Horníci získali cenu zaměstnanců Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V pátek 8. září na vernisáži výstavy převzali žáci drobné dárky i dárkovou poukázku do nákupního centra Forum Nová Karolina. Výstava žákovských prací Kanárek v dole je přístupná veřejnosti v prostorách radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz až do 30. září.

Odkaz na REPORTÁŽ

V pondělí 4. září 2023 jsme opět slavnostně přivítali v naší škole prvňáčky, kteří přišli společně s rodiči a někteří i s dalšími rodinnými příslušníky. V úvodu je přivítala paní ředitelka společně se zástupcem z magistrátu našeho města. Popřáli dětem, ať se jim ve škole líbí a daří, ať se pěkně učí a jsou spokojené s paní učitelkou. Všechny děti byly následně pasovány na prvňáčky, dostaly pamětní list na první den ve škole, visačky se svým jménem a balíček od magistrátu města Ostravy, který obsahoval praktické věci, které se budou hodit dětem ve škole i v běžném životě.