Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Žáci 7. A třídy se zúčastnili výtvarné soutěže vyhlášené Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Společně nakreslili horníky a jejich pomocníky kanárky, kteří v minulosti byli v dolech využíváni jako indikátory oxidu uhelnatého. Vše spojili do koláže a dílko nazvané HORNÍCI zanesli na radnici ÚMOb MOaP.

Žákyně 7. A třídy si v rámci volnočasových aktivit vyzkoušely rozmnožit africké fialy a ozdobit pro ně květináče pomocí ubrouskové metody. A protože pár předpěstovaných sazenic fialek jim zbylo, zúčastnily se dívky akce Knihovny města Ostravy s názvem KYTIČKÁRNA ANEB KVĚTINOVÝ SWAP. V pobočce KMO v Ostravě – Výškovicích se fialky tak líbily, že po dohodě s knihovnicemi dívky nachystaly další květináčky s fialkami.

Jak jsme Vás již informovali, žáci 4. A se od února do června účastnili 21. ročníku zajímavého soutěžního projektu Hledej pramen vody, jehož partnerem je Statutární město Ostrava. Plnili teoretické i praktické úkoly za pomoci VODOknihy s tipy a návody, vyzkoušeli si pokusy s vodou v kategorii VodoEINSTEIN. Byli nadšeni.

15. a 16. května se žáci 5. - 9. ročníku zúčastnili v tělocvičně naší školy preventivního workshopu na téma Komunikace, aneb jak komunikovat, který pro ně připravili lektoři ze Střediska volného času v Ostravě-Zábřehu. S využitím aktivit zážitkové pedagogiky se učili vzájemně spolupracovat, komunikovat a společně řešit problémové situace i praktické úkoly. 

V pátek 5. 5.  jsme navštívili s nejstaršími žáky naší školy Velký svět techniky a pořádně jsme prozkoumali H2O – nejběžnější sloučeninu na světě, která je nezbytná pro život všech organismů. Žáci se stali chemickými laboranty, odebrali si vlastní vzorek vody a následně v analytické laboratoři měřili několik ukazatelů čistoty vody a vše vyhodnocovali. V krásném prostředí laboratoře žáci objevovali některé dosud neznámé pomůcky a přístroje, srovnávali vodu destilovanou, minerální, mořskou a vodu z kohoutku. Všichni jsme si velmi zajímavý program moc užili a těšíme se na další návštěvu a nové zážitky.

Je na naší škole již tradicí, že každoročně žáci soutěží ve zpěvu. Letos jsme k tomu přidali i recitaci. Zájemci o soutěž se nejprve předvedli ve třídních kolech soutěže, kde byli vybráni ti, kteří mají potenciál svým přednesem či zpěvem oslovit druhé.

Na 1. stupni proběhl 24. dubna tematický den Den knihy. Děti se zamyslely, proč se tento den slaví, co nám knihy přinášejí i jak se k nim chovat. Ve školní knihovně děti představily vybranou knihu, ať už vlastní nebo zapůjčenou. Ve skupinách pak žáci tvořili legrační pohádky na dané téma. Nejlepší příběhy jsme spolu s ilustracemi sestavili do společně svázaného „knižního“ svazku.