Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Dne 16. 11. 2023 navštívili žáci osmého a devátého ročníku DEN ŘEMESEL, který pořádala SŠ stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu. Žáci získali informace o vyučovaných oborech jako je tesař, truhlář, malíř, montér suchých staveb, zedník, obkladač, instalatér nebo třeba technik CNC dřevoobráběcích strojů. A některá řemesla si mohli i vyzkoušet. Doufejme, že tyto informace žákům pomohou s výběrem střední školy i vhodného studijního oboru.

Jaký byl listopad 1989 v Ostravě? Tuto otázku se pokusili 14. listopadu rozklíčovat žáci osmého ročníku, kteří se zúčastnili mimořádné interaktivní výstavy „Svobodné muzeum“ s podtitulem „Ostravská cesta ke svobodě a demokracii“. Výstavu uspořádalo Ostravské muzeum ve spolupráci s Archivem města Ostravy a Vědeckou knihovnou v Olomouci a my ji navštívili díky podpoře z projektu Překonáváme handicapy prostředí.

Tradičním místem, kam každoročně míří naše kroky, je budova Archivu města Ostravy (AMO). A jelikož archiv v letošním roce slaví 100. výročí vzniku, byli jsme i prvními dětskými gratulanty! V rámci Úvodu do studia dějepisu sem zavítali i naši letošní šesťáci, kteří byli „vyzbrojeni“ především teoretickými poznatky. A to více byli chváleni, když došlo na „lámání chleba“ a měli své načerpané znalosti i zúročit.

Obchodní centrum FUTURUM Ostrava pod záštitou náměstka hejtmana kraje pro oblast školství Mgr. Stanislava Folwarczného pořádalo 8. listopadový den prezentaci rozličných středních škol Moravskoslezského kraje. Akce se zúčastnilo více než 40 středních škol různého zaměření. Nechyběla odborná učiliště, vyšší odborné školy, obchodní akademie, všeobecná, jazyková i přírodovědná gymnázia aj. typy středních škol. Žáci osmého a devátého ročníku tak mohli získat množství informací ohledně studijních oborů, které samotné školy nabízejí. Mohli si také osobně promluvit jak s tamějšími vyučujícími, tak i studenty, kteří zde prezentovali své studijní obory a načerpané znalosti s dovednostmi. Především žáci devátého ročníku tak měli další možnost zjistit si důležité informace o následujícím studiu po ukončení povinné školní docházky, které jim pomohou v samotném rozhodování kam po základní škole.

Exkurze na specializovaná pracoviště PČR nejsou příliš časté, pro žáky základních škol jsou pak spíše výjimkou. Pro nás to ale neplatí. V rámci preventivního programu, který započal přednáškami na naší škole již v minulém školním roce, a také díky dlouhodobé spolupráci s Obvodním oddělením policie Ostrava střed, jsme měli možnost navštívit místní pracoviště a vidět na vlastní oči práci různých zaměstnanců PČR. Exkurze se zúčastnili starší žáci, a to z osmého a devátého ročníku. Na vlastní oči se mohli podívat do tzv. cely předběžného zadržení (CPZ), výslechových místností, na pracoviště policejních techniků, kde se řeší procesní věci jako odběr otisků prstů, analýza důkazů, fotografie zadržených osob, analýza kamerových záznamů atd., vidět aktuální dění a komunikaci službu konajících policistů. Nechyběla ani ukázka policejního vozu a jeho vybavení, zkoušení taktické výstroje, anebo test na omamné a psychotropní látky, případně test na alkohol. Řeč přišla i na možnosti studia na policejní škole a samotný zaměstnanecký služební i mimoslužební poměr. Exkurze splnila smyls. Vědění, že slušné chování a bezúhonnost, je klíčem k životu bez střetů se zákonem, žákům do života postačí. wink

V pátek 20. října se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili projektového dne zaměřeného na aktuální témata dopravní výchovy. Projektový den byl rozdělen do dvou částí - na část teoretickou a část praktickou.

Prvňáčci navštívili v rámci projektu Překonáváme handicapy prostředí workshop v Středisku volného času na ulici Ostrčilova. Rozdělili se do dvou skupinek. Ta první vyráběla podzimní obrázek za pomoci plátna, houbičky, sáčku a akrylových barev. Děti v druhé skupince poznávaly různé druhy přírodnin a samy z nich vytvořily dekorační výrobky. Práce všech byly velice povedené, děti měly velkou radost, že si mohou své obrázky a dekorační výrobky odnést domů a pochlubit se jimi.