Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

2. stupeň uspořádal v rámci projektu Překonáváme handicapy prostředí vánoční tvoření - první ročník soutěže O zlatou vařečku.

V předvánočním čase vyrazili žáci 2. stupně v rámci projektu Překonáváme handicapy prostředí do centra Ostravy zabruslit si na vánoční kluziště a také se na vánočních trzích seznámit s vánočními tradicemi, občerstvit se tradičními vánočními pokrmy a poslechnout si probíhající vystoupení..  

V rámci projektu Překonáváme handicapy prostředí realizovala agentura Veronika pro žáky 1. stupně projektový den Staročeské Vánoce. 

V prvním čtvrtletí tohoto školního roku se žáci 3. - 9. ročníků absolvovali preventivní program Buď OK společnosti Renarkon o.p.s., jehož cílem je podpora zdravého životního stylu, dále snižování atraktivity drog u dětí a mladých lidí, příp. oddálení jejich prvního kontaktu s drogou, pozitivní ovlivňování klimatu třídy a pomoc při formování vhodných postojů k sobě i ostatním. Díky zapojení do projektu Překonáváme handicapy prostředí jsme tak realizovali v každé třídě 3 dvouhodinové bloky, celkem 76 hodin preventivní práce s dětmi.

Dne 3. 11. 2023 se tělocvična proměnila v divadelní sál a žáci prvního stupně zhlédli zpěvohru Peřiny. Představení proběhlo v umělecké a režijní spolupráci s divadlem 2-15. Zpěvohra o 1 jednání vypráví příběh lásky mladého prince k peřinám, konkrétně k oranžové. Princův sluha Honza si zase oblíbí modrou peřinu. Ve 45 minutách plných zápletek a humorných až groteskních situací si přeci jen princ a sluha najdou svou cestu ke své peřině. Představení bylo nápadité, veselé a plné hudby. 

V pondělním ranním kruhu jsme se s dětmi přípravné třídy seznámili s legendou o vojákovi Martinovi, vysvětlili si, co je to legenda, pranostika, kdo je žebrák nebo jak vypadá klášter. Po celý týden jsme plnili nejrůznější úkoly, abychom se o Svatém Martinovi dozvěděli co nejvíce informací.