Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Na 1. stupni proběhl 24. dubna tematický den Den knihy. Děti se zamyslely, proč se tento den slaví, co nám knihy přinášejí i jak se k nim chovat. Ve školní knihovně děti představily vybranou knihu, ať už vlastní nebo zapůjčenou. Ve skupinách pak žáci tvořili legrační pohádky na dané téma. Nejlepší příběhy jsme spolu s ilustracemi sestavili do společně svázaného „knižního“ svazku.

Dne 21. dubna se všichni žáci v rámci environmentálního vzdělávání zúčastnili akce konané ke Dni Země v Komenského sadech. Akci finančně podpořilo statutární město Ostrava a zároveň byla organizována v rámci projektu Rozvoj MA21 MOaP v roce 2023, který je finančně podpořen MSK.

Třeťáci si v rámci projektu PHP (Překonáváme handicapy prostředí) na workshopu v SVČ Ostrčilova vyzkoušeli tvoření s 3D perem.

Žáci třídy 4. A byli v rámci projektu PHP na exkurzi ve sklárně v Opavě, kde se ručně vyrábí skleněné ozdoby. Pro velký zájem se výrobky vyváží z Opavy do celého světa. Zaměstnanci žákům ukázali jak se sklo fouká, jak se dělají různé tvary ozdob a jak se potom výrobky ručně malují a zdobí.