Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Jak správně pečovat o své zoubky se dozvěděli prvňáčci v pondělí 4. března. Tato akce se konala ve spolupráci s firmou DM-drogerie markt, která nám zaslala výukový materiál, pracovní listy a balíčky se zubní hygienou pro každého žáčka.

V rámci projektu Překonáváme handicapy prostředí se snažíme motivovat naše žáky k dalšímu studiu a pomoci jim při výběru vhodného povolání. A tak mimo jiné navštívili v lednu deváťáci den otevřených dveří na Střední škole služeb a podnikání v Ostravě-Porubě a sedmáci si pro změnu zahráli na malíře.

V podvečer svátku Tří králů, kdy doba Vánoc pomalu končí, se třídy 5. A a 4. A. s velkým očekáváním zúčastnily krásné inscenace Louskáček – Vánoční koleda, baletu na motivy povídky Ch. Dickense a pohádky E. T. A. Hoffmanna, v divadle Antonína Dvořáka.

Do celého tématu nás uvedla legenda o Třech králích – děti si společně „přečetly“ příběh s obrázky. Vysvětlili jsme si, jaké dary Tři králové přinesli Ježíškovi, také pojmy jako koledníci a charita, co vlastně znamenají jména Tří králů, proč se píší první písmena jejich jmen nad vchodovými dveřmi…

Listopad byl pro nás měsícem seznamování. Paní učitelka poznávala děti a děti zase paní učitelku. Hráli jsme různé hry - na seznamování, pohybové a taneční, hodně jsme zpívali a cvičili, ještě více kreslili a povídali si. Každý den jsme rozvíjeli jemnou motoriku, grafomotoriku, učili se říkanky, písmenka, procvičovali číselnou řadu do pěti.

Adventní čas jsme s žáky trávili přípravou na vánoční besídku s vystoupením pro rodiče, výrobou vánočních ozdob a přání se soutěží tříd.

Žáci 2. stupně v rámci výuky Informatiky navštívili workshop Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a vyzkoušeli si programovat pomocí hry Scottie Go!, která propojuje multimediální edukační aplikaci s reálnými kostičkami pro sestavení algoritmů