Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Dne 21. dubna se všichni žáci v rámci environmentálního vzdělávání zúčastnili akce konané ke Dni Země v Komenského sadech. Akci finančně podpořilo statutární město Ostrava a zároveň byla organizována v rámci projektu Rozvoj MA21 MOaP v roce 2023, který je finančně podpořen MSK.

Třeťáci si v rámci projektu PHP (Překonáváme handicapy prostředí) na workshopu v SVČ Ostrčilova vyzkoušeli tvoření s 3D perem.

Žáci třídy 4. A byli v rámci projektu PHP na exkurzi ve sklárně v Opavě, kde se ručně vyrábí skleněné ozdoby. Pro velký zájem se výrobky vyváží z Opavy do celého světa. Zaměstnanci žákům ukázali jak se sklo fouká, jak se dělají různé tvary ozdob a jak se potom výrobky ručně malují a zdobí. 

Čtvrťáci navštívili ostravskou kongregaci Don Bosco, jehož posláním je výchova a vzdělání romských dětí a mládeže. Vyráběli zajímavé předměty, dárky. Malovali na dřevo a fén požívali k rychlejšímu schnutí barev. Děti měly z vlastních výrobků velikou radost.

Navštívili také zajímavou a nepříliš známou lokalitu Ostravské Benátky, kde se nachází rybníky plné ryb a krásný lesopark plný jarní zeleně a květin.