Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Druhý červnový den letošního roku jsme opět navštívili vyhledávaný prestižní ostravský turnaj v plážovém volejbale, který patří mezi stabilní zastávky světové série FIVB v plážovém volejbale a spadá do nejvyšší kategorie ELITE 16. Opět jsme si mohli užít kontrast letního sportu a industriálního prostředí Dolní oblasti Vítkovic, v němž se samotný turnaj odehrával.

Žáci 7. A třídy se zúčastnili výtvarné soutěže vyhlášené Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Společně nakreslili horníky a jejich pomocníky kanárky, kteří v minulosti byli v dolech využíváni jako indikátory oxidu uhelnatého. Vše spojili do koláže a dílko nazvané HORNÍCI zanesli na radnici ÚMOb MOaP.

Žákyně 7. A třídy si v rámci volnočasových aktivit vyzkoušely rozmnožit africké fialy a ozdobit pro ně květináče pomocí ubrouskové metody. A protože pár předpěstovaných sazenic fialek jim zbylo, zúčastnily se dívky akce Knihovny města Ostravy s názvem KYTIČKÁRNA ANEB KVĚTINOVÝ SWAP. V pobočce KMO v Ostravě – Výškovicích se fialky tak líbily, že po dohodě s knihovnicemi dívky nachystaly další květináčky s fialkami.

Jak jsme Vás již informovali, žáci 4. A se od února do června účastnili 21. ročníku zajímavého soutěžního projektu Hledej pramen vody, jehož partnerem je Statutární město Ostrava. Plnili teoretické i praktické úkoly za pomoci VODOknihy s tipy a návody, vyzkoušeli si pokusy s vodou v kategorii VodoEINSTEIN. Byli nadšeni.

15. a 16. května se žáci 5. - 9. ročníku zúčastnili v tělocvičně naší školy preventivního workshopu na téma Komunikace, aneb jak komunikovat, který pro ně připravili lektoři ze Střediska volného času v Ostravě-Zábřehu. S využitím aktivit zážitkové pedagogiky se učili vzájemně spolupracovat, komunikovat a společně řešit problémové situace i praktické úkoly. 

V pátek 5. 5.  jsme navštívili s nejstaršími žáky naší školy Velký svět techniky a pořádně jsme prozkoumali H2O – nejběžnější sloučeninu na světě, která je nezbytná pro život všech organismů. Žáci se stali chemickými laboranty, odebrali si vlastní vzorek vody a následně v analytické laboratoři měřili několik ukazatelů čistoty vody a vše vyhodnocovali. V krásném prostředí laboratoře žáci objevovali některé dosud neznámé pomůcky a přístroje, srovnávali vodu destilovanou, minerální, mořskou a vodu z kohoutku. Všichni jsme si velmi zajímavý program moc užili a těšíme se na další návštěvu a nové zážitky.

Je na naší škole již tradicí, že každoročně žáci soutěží ve zpěvu. Letos jsme k tomu přidali i recitaci. Zájemci o soutěž se nejprve předvedli ve třídních kolech soutěže, kde byli vybráni ti, kteří mají potenciál svým přednesem či zpěvem oslovit druhé.