Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Dne 13. 9. 2023 převzal ocenění na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci náš školní asistent Milan Bindatsch. Bibliotheca inspirans je ocenění pro knihovny, které přinášejí dobré a inspirativní praxe v oblasti neformálního vzdělávání a upevňování místních komunit. Mezi 11 oceněnými knihovnami se umístila také Knihovna města Ostravy – pobočka Přívoz. 

Ve středu 28. června na naší škole proběhl projektový den s názvem „U nás v Evropě“, kterého se zúčastnili žáci 1. i 2. stupně. Každá třída pod vedením třídních učitelů dostala za úkol vyhledat na mapě polohu vylosovaného státu a jeho hlavní město. Žáci zjistili, jakým jazykem se zde mluví, jakou používají měnu, významné osobnosti tohoto státu, typické jídlo, kulturní památky a přírodní zajímavosti. Žáci vytvořili nástěnky, které byly následně ke zhlédnutí v prostorách školy. Akce byla velmi zdařilá, žáci se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací.

V průběhu měsíce dubna se postupně žáci 1.stupně zúčastnili besedy v knihovně na téma "Hlava v hlavě".

Paní knihovnice si s dětmi povídala o tom, co všechno nás napadne, když se řekne hlava. Každý má svou hlavu, jenže co to znamená? Žáci si společně prohlíželi stejnojmennou knihu a následně pracovali s textem. Snažili se nápaditou a hravou vizuální formou pochopit základní informace týkající se hlavy, mozku a jeho fungování.

V rámci projektu Překonáváme handicapy prostředí si naši nejmladší i nejstarší žáci zajeli netradičně zasportovat. 

Přípravná třída navštívila opět knihovnu. Paní knihovnice děti seznámila s různými druhy leporel, které si děti mohly prohlédnout. Po čtení pohádky z prostorové knihy Vojtěcha Kubašty „Zlatá rybka“ následovaly zábavné úkoly s poučením: „Kdo chce víc, nemá nic.“  Děti také postavily společně dům – palác ze stavebnice a nakreslily rybku podle své fantazie. Malým předškolákům se aktivity líbily a den si nesmírně užili.

Ve středu 5. dubna 2023 si žáci užili mnoho zábavy při projektu „ Velikonoce“. Dozvěděli se mnoho zajímavého o tradicích a zvycích tohoto svátku.