Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

V pondělí 30. 10. 2023 na naší škole proběhla díky zapojení v projektu Překonáváme handicapy prostředí akce s názvem „Halloween na Ibsence. S obdobím podzimu přichází jeden z nejpopulárnějších svátků současnosti, ke kterému neodmyslitelně patří strašidelné kostýmy nebo vyprávění děsivých historek. Všechno tohle jsme zažili v projektovém dni.

Dne 3. 11. 2023 měli žáci možnost zhlédnout úsměvnou operu Peřiny. Autorem hudební pohádky, která je vhodná pro malé i velké diváky, je Jiří Najvar. Představení proběhlo v umělecké a režijní spolupráci s divadlem 2-15.

Dne 13. 9. 2023 převzal ocenění na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci náš školní asistent Milan Bindatsch. Bibliotheca inspirans je ocenění pro knihovny, které přinášejí dobré a inspirativní praxe v oblasti neformálního vzdělávání a upevňování místních komunit. Mezi 11 oceněnými knihovnami se umístila také Knihovna města Ostravy – pobočka Přívoz. 

Ve středu 28. června na naší škole proběhl projektový den s názvem „U nás v Evropě“, kterého se zúčastnili žáci 1. i 2. stupně. Každá třída pod vedením třídních učitelů dostala za úkol vyhledat na mapě polohu vylosovaného státu a jeho hlavní město. Žáci zjistili, jakým jazykem se zde mluví, jakou používají měnu, významné osobnosti tohoto státu, typické jídlo, kulturní památky a přírodní zajímavosti. Žáci vytvořili nástěnky, které byly následně ke zhlédnutí v prostorách školy. Akce byla velmi zdařilá, žáci se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací.

V průběhu měsíce dubna se postupně žáci 1.stupně zúčastnili besedy v knihovně na téma "Hlava v hlavě".

Paní knihovnice si s dětmi povídala o tom, co všechno nás napadne, když se řekne hlava. Každý má svou hlavu, jenže co to znamená? Žáci si společně prohlíželi stejnojmennou knihu a následně pracovali s textem. Snažili se nápaditou a hravou vizuální formou pochopit základní informace týkající se hlavy, mozku a jeho fungování.