Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Aniž bychom si to uvědomili, přiblížil se konec dalšího kalendářního roku. A to je čas, kdy se opět můžeme společně bilancovat a pozastavit na tím, co jsme prožili. I tento rok nás ve škole navštívili zástupci Římskokatolické farnosti z Ostravy-Přívozu s povídáním o Vánocích. Žáci nultého až třetího ročníku se zúčastnili besedy s názvem „Betlém - dům chleba“, žáci čtvrtého až šestého ročníku besedy - „Vánoce v umění“ a žáci sedmého až devátého ročníku besedy – „Zamyšlení nad Vánocemi. Toto milé pozastavení seznámilo žáky s křesťanským rozměrem vánočních svátků, narozením Ježíše Krista či stvořením světa.

Vybraní žáci 2. stupně 6. prosince navštívili Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích, kde se zúčastnili vzdělávacího programu k předmětu finanční gramotnosti - Šetříme na dovolenou. Pomocí interaktivní hry se formou zábavy a poučení žáci dozvěděli, jak peníze do rodiny přichází a jak s nimi dobře hospodařit.

V průběhu prosince žáci 1. stupně navštívili pobočku KMO v Ostravě-Přívoze, kde pro ně byl připraven krásný předvánoční program. Vánoční povídání o vánočních tradicích dnes i v minulosti a o tom, co se možná stalo …

V prvním čtvrtletí tohoto školního roku žáci z 1. i 2. stupně absolvovali preventivní program společnosti Renarkon, o.p.s., jehož cílem je podpora zdravého životního stylu, dále snižování atraktivity drog u dětí a mladých lidí, příp. oddálení jejich prvního kontaktu s drogou, pozitivní ovlivňování klimatu třídy a pomoc při formování vhodných postojů k sobě i ostatním. Program Buď OK je komplexní systém preventivních bloků, vycházející z potřeby efektivní primární prevence. Není jednostranně zaměřený, ale snaží se postihnout problematiku rizikového chování v celé šiří jejího spektra. Díky zapojení do projektu Překonáváme handicapy prostředí jsme jej mohli realizovat i u nás na škole.

Romano suno je jazyková soutěž v romštině pro děti i dospělé ze všech koutů České republiky. Jejím smyslem je umožnit romským dětem i dospělým popsat svět kolem sebe vlastníma očima a ocenit jejich znalost romštiny – jazyka, který se ve veřejném prostoru běžně nevyskytuje. Většinové společnosti pak díla ze soutěže přibližují svět Romů a zvyšují povědomí o možnostech romštiny jako plnohodnotného jazyka. Soutěž pořádá od roku 1996 obecně prospěšná společnost Nová škola.